BABA
Bán 90.44
Chênh lệch Chênh lệch1.44
Mua 91.88

Giao dịch Alibaba Group Holding Limited - biểu đồ giá BABA

Bán 90.44
Chênh lệch Chênh lệch1.44
Mua 91.88
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BABA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 89.64 4.02 4.70% 85.62 91.77 84.97
Dec 1, 2022 85.63 -2.30 -2.62% 87.93 88.88 84.04
Nov 30, 2022 87.94 8.52 10.73% 79.42 89.54 79.42
Nov 29, 2022 79.43 3.69 4.87% 75.74 80.82 75.42
Nov 28, 2022 75.75 2.10 2.85% 73.65 77.34 73.59
Nov 25, 2022 75.34 -1.40 -1.82% 76.74 76.94 74.91
Nov 24, 2022 78.45 0.05 0.06% 78.40 78.60 78.40
Nov 23, 2022 78.42 2.29 3.01% 76.13 78.78 76.07
Nov 22, 2022 76.12 -0.30 -0.39% 76.42 77.36 74.51
Nov 21, 2022 76.43 -1.57 -2.01% 78.00 78.87 76.41
Nov 18, 2022 80.43 -3.79 -4.50% 84.22 84.48 79.81
Nov 17, 2022 84.24 5.57 7.08% 78.67 85.61 74.94
Nov 16, 2022 78.68 -0.55 -0.69% 79.23 81.68 77.35
Nov 15, 2022 79.24 7.96 11.17% 71.28 80.30 71.28
Nov 14, 2022 71.29 -0.45 -0.63% 71.74 74.44 70.78
Nov 11, 2022 70.23 0.45 0.64% 69.78 73.29 68.95
Nov 10, 2022 69.70 5.03 7.78% 64.67 69.93 64.02
Nov 9, 2022 64.65 -3.28 -4.83% 67.93 68.06 64.65
Nov 8, 2022 67.95 -1.60 -2.30% 69.55 69.75 66.23
Nov 7, 2022 69.44 -1.13 -1.60% 70.57 71.85 68.62