ALGN
Bán 284.04
Chênh lệch Chênh lệch0.77
Mua 284.81

Giao dịch Align Technology, Inc. - biểu đồ giá ALGN

Bán 284.04
Chênh lệch Chênh lệch0.77
Mua 284.81
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ALGN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 284.04 8.20 2.97% 275.84 284.24 274.78
May 26, 2022 274.51 0.32 0.12% 274.19 278.69 267.95
May 25, 2022 276.25 12.05 4.56% 264.20 280.69 264.20
May 24, 2022 269.93 -1.35 -0.50% 271.28 273.64 264.79
May 23, 2022 278.53 1.44 0.52% 277.09 278.78 265.66
May 20, 2022 274.79 -5.16 -1.84% 279.95 282.44 266.77
May 19, 2022 273.65 6.87 2.58% 266.78 278.41 264.81
May 18, 2022 268.90 -6.07 -2.21% 274.97 276.62 266.97
May 17, 2022 280.20 2.81 1.01% 277.39 284.61 273.36
May 16, 2022 273.94 1.15 0.42% 272.79 280.73 269.79
May 13, 2022 274.98 11.22 4.25% 263.76 276.51 263.68
May 12, 2022 258.92 6.99 2.77% 251.93 265.03 250.33
May 11, 2022 255.99 1.19 0.47% 254.80 268.89 253.81
May 10, 2022 257.88 -15.11 -5.54% 272.99 278.52 253.89
May 9, 2022 268.44 -4.37 -1.60% 272.81 276.44 264.79
May 6, 2022 280.16 -3.63 -1.28% 283.79 285.62 271.06
May 5, 2022 283.50 -22.04 -7.21% 305.54 308.02 279.78
May 4, 2022 310.31 10.91 3.64% 299.40 311.17 286.45
May 3, 2022 300.80 -2.03 -0.67% 302.83 310.95 296.50
May 2, 2022 308.46 15.99 5.47% 292.47 310.28 287.76