ALVd
Bán 197.95
Chênh lệch Chênh lệch1.00
Mua 198.95

Giao dịch Allianz SE - biểu đồ giá ALVd

Bán 197.95
Chênh lệch Chênh lệch1.00
Mua 198.95
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ALVd lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 198.05 -0.80 -0.40% 198.85 200.30 196.95
May 24, 2022 196.95 -0.90 -0.45% 197.85 198.60 196.50
May 23, 2022 198.55 0.85 0.43% 197.70 198.60 196.55
May 20, 2022 195.30 -0.55 -0.28% 195.85 198.50 194.80
May 19, 2022 194.15 -3.70 -1.87% 197.85 198.65 193.85
May 18, 2022 200.35 -1.65 -0.82% 202.00 202.30 199.70
May 17, 2022 202.00 3.05 1.53% 198.95 202.10 198.00
May 16, 2022 197.65 -1.25 -0.63% 198.90 200.20 196.90
May 13, 2022 200.15 1.55 0.78% 198.60 200.45 197.55
May 12, 2022 198.05 -3.85 -1.91% 201.90 202.85 196.25
May 11, 2022 204.80 8.45 4.30% 196.35 205.15 195.45
May 10, 2022 193.95 1.20 0.62% 192.75 195.55 192.05
May 9, 2022 190.75 -4.15 -2.13% 194.90 195.65 190.65
May 6, 2022 195.60 -3.80 -1.91% 199.40 200.15 195.15
May 5, 2022 199.05 -8.00 -3.86% 207.05 207.45 198.55
May 4, 2022 214.00 -1.25 -0.58% 215.25 216.35 213.70
May 3, 2022 215.80 0.55 0.26% 215.25 216.90 214.55
May 2, 2022 214.15 0.15 0.07% 214.00 215.60 212.95
Apr 29, 2022 214.90 0.40 0.19% 214.50 216.35 213.50
Apr 28, 2022 213.35 -0.20 -0.09% 213.55 218.15 211.90