ALVd
Bán 162.10
Chênh lệch Chênh lệch0.85
Mua 162.95

Giao dịch Allianz SE - biểu đồ giá ALVd

Bán 162.10
Chênh lệch Chênh lệch0.85
Mua 162.95
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ALVd lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 162.10 1.95 1.22% 160.15 162.35 160.10
Sep 29, 2022 158.90 -1.45 -0.90% 160.35 160.35 157.20
Sep 28, 2022 160.40 -0.55 -0.34% 160.95 161.55 155.80
Sep 27, 2022 163.60 -3.25 -1.95% 166.85 167.05 163.35
Sep 26, 2022 165.40 -1.20 -0.72% 166.60 167.45 164.60
Sep 23, 2022 168.00 -3.50 -2.04% 171.50 171.75 166.70
Sep 22, 2022 173.35 4.75 2.82% 168.60 174.00 168.15
Sep 21, 2022 171.40 2.00 1.18% 169.40 171.70 168.70
Sep 20, 2022 170.95 -4.05 -2.31% 175.00 175.85 170.55
Sep 19, 2022 174.10 1.35 0.78% 172.75 174.90 170.95
Sep 16, 2022 173.05 -0.30 -0.17% 173.35 174.75 172.20
Sep 15, 2022 173.40 1.60 0.93% 171.80 173.65 171.50
Sep 14, 2022 171.75 -1.20 -0.69% 172.95 173.25 171.05
Sep 13, 2022 174.20 -1.50 -0.85% 175.70 177.85 173.70
Sep 12, 2022 176.00 6.25 3.68% 169.75 176.05 169.65
Sep 9, 2022 168.65 1.35 0.81% 167.30 169.35 167.15
Sep 8, 2022 167.25 0.25 0.15% 167.00 169.00 164.65
Sep 7, 2022 166.30 0.60 0.36% 165.70 166.75 164.05
Sep 6, 2022 168.70 0.60 0.36% 168.10 169.90 167.15
Sep 5, 2022 167.90 0.15 0.09% 167.75 168.70 166.40