ALL
Bán 127.64
Chênh lệch Chênh lệch0.44
Mua 128.08

Giao dịch Allstate - biểu đồ giá ALL

Bán 127.64
Chênh lệch Chênh lệch0.44
Mua 128.08
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ALL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 127.64 -1.94 -1.50% 129.58 131.49 127.62
Sep 20, 2022 129.90 -0.10 -0.08% 130.00 131.50 128.41
Sep 19, 2022 131.90 4.48 3.52% 127.42 131.99 127.42
Sep 16, 2022 129.17 1.50 1.17% 127.67 129.97 127.31
Sep 15, 2022 128.81 4.82 3.89% 123.99 129.58 123.98
Sep 14, 2022 123.82 1.31 1.07% 122.51 123.93 121.50
Sep 13, 2022 122.28 -2.19 -1.76% 124.47 125.64 121.95
Sep 12, 2022 126.89 0.74 0.59% 126.15 127.78 125.70
Sep 9, 2022 126.25 0.04 0.03% 126.21 127.62 126.19
Sep 8, 2022 126.68 3.29 2.67% 123.39 126.83 123.39
Sep 7, 2022 124.89 3.75 3.10% 121.14 125.00 121.13
Sep 6, 2022 121.31 -0.24 -0.20% 121.55 122.88 120.96
Sep 2, 2022 121.31 0.00 0.00% 121.31 124.27 120.72
Sep 1, 2022 121.17 1.60 1.34% 119.57 121.62 119.57
Aug 31, 2022 120.26 -1.62 -1.33% 121.88 122.87 120.22
Aug 30, 2022 122.12 -0.46 -0.38% 122.58 123.62 121.62
Aug 29, 2022 123.87 0.58 0.47% 123.29 124.88 122.70
Aug 26, 2022 124.85 -2.53 -1.99% 127.38 128.11 124.83
Aug 25, 2022 127.82 1.96 1.56% 125.86 127.84 125.71
Aug 24, 2022 126.78 1.91 1.53% 124.87 127.16 124.75