GOOGL
Bán 123.76
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 124.02

Giao dịch Alphabet Inc - biểu đồ giá GOOGL

Bán 123.76
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 124.02
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GOOGL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 124.72 1.41 1.14% 123.31 125.14 122.34
May 25, 2023 123.22 0.21 0.17% 123.01 125.20 121.86
May 24, 2023 122.62 0.63 0.52% 121.99 124.20 119.76
May 23, 2023 122.26 -2.68 -2.15% 124.94 125.00 122.11
May 22, 2023 125.33 2.56 2.09% 122.77 126.31 122.48
May 19, 2023 122.35 -0.59 -0.48% 122.94 125.84 122.05
May 18, 2023 123.04 2.19 1.81% 120.85 123.53 120.53
May 17, 2023 120.70 1.26 1.05% 119.44 121.57 118.79
May 16, 2023 119.71 3.06 2.62% 116.65 120.65 115.98
May 15, 2023 116.20 -1.34 -1.14% 117.54 118.37 115.75
May 12, 2023 117.27 0.39 0.33% 116.88 117.67 116.00
May 11, 2023 116.45 3.88 3.45% 112.57 117.81 112.52
May 10, 2023 111.90 5.07 4.75% 106.83 112.83 106.68
May 9, 2023 107.37 -0.87 -0.80% 108.24 110.05 106.68
May 8, 2023 108.40 3.04 2.89% 105.36 109.60 104.70
May 5, 2023 105.40 0.67 0.64% 104.73 105.78 104.03
May 4, 2023 104.70 -1.08 -1.02% 105.78 106.27 103.87
May 3, 2023 105.54 0.00 0.00% 105.54 107.39 104.88
May 2, 2023 105.12 -2.30 -2.14% 107.42 107.55 103.62
May 1, 2023 106.83 -0.08 -0.07% 106.91 107.89 106.01