ALO
Bán 16.570
Chênh lệch Chênh lệch0.085
Mua 16.655

Giao dịch Alstom - biểu đồ giá ALO

Bán 16.570
Chênh lệch Chênh lệch0.085
Mua 16.655
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ALO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 16.570 0.185 1.13% 16.385 16.650 16.340
Sep 29, 2022 16.295 -1.010 -5.84% 17.305 17.305 16.000
Sep 28, 2022 17.440 0.215 1.25% 17.225 17.495 16.970
Sep 27, 2022 17.490 -0.165 -0.93% 17.655 18.050 17.345
Sep 26, 2022 17.470 0.125 0.72% 17.345 17.715 17.265
Sep 23, 2022 17.505 -0.210 -1.19% 17.715 18.120 17.240
Sep 22, 2022 18.715 0.445 2.44% 18.270 18.760 17.625
Sep 21, 2022 18.860 0.555 3.03% 18.305 18.920 18.265
Sep 20, 2022 18.770 -0.395 -2.06% 19.165 19.415 18.630
Sep 19, 2022 19.205 -0.175 -0.90% 19.380 19.380 18.905
Sep 16, 2022 19.450 -0.545 -2.73% 19.995 20.045 19.360
Sep 15, 2022 20.335 -0.160 -0.78% 20.495 20.705 20.045
Sep 14, 2022 20.505 -0.230 -1.11% 20.735 20.985 20.215
Sep 13, 2022 20.955 -1.000 -4.55% 21.955 21.955 20.815
Sep 12, 2022 21.885 0.580 2.72% 21.305 22.310 21.295
Sep 9, 2022 21.115 0.720 3.53% 20.395 21.135 20.135
Sep 8, 2022 20.365 -0.240 -1.16% 20.605 20.945 20.105
Sep 7, 2022 20.565 0.470 2.34% 20.095 20.645 19.995
Sep 6, 2022 20.245 0.455 2.30% 19.790 20.315 19.790
Sep 5, 2022 19.765 -0.330 -1.64% 20.095 20.215 19.700