AOX
Bán 7.110
Chênh lệch Chênh lệch0.125
Mua 7.235

Giao dịch Alstria Office Reit AG - biểu đồ giá AOX

Bán 7.110
Chênh lệch Chênh lệch0.125
Mua 7.235
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AOX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 7.110 0.135 1.94% 6.975 7.130 6.945
Sep 29, 2022 6.980 0.070 1.01% 6.910 7.040 6.865
Sep 22, 2022 6.565 0.000 0.00% 6.565 6.655 6.530
Sep 21, 2022 6.710 -0.010 -0.15% 6.720 6.805 6.615
Sep 20, 2022 6.850 -0.310 -4.33% 7.160 7.165 6.825
Sep 19, 2022 7.180 -0.195 -2.64% 7.375 7.375 7.120
Sep 16, 2022 7.400 -0.045 -0.60% 7.445 7.555 7.395
Sep 15, 2022 7.470 -0.240 -3.11% 7.710 7.720 7.415
Sep 14, 2022 7.750 -0.275 -3.43% 8.025 8.030 7.725
Sep 13, 2022 7.975 -0.195 -2.39% 8.170 8.205 7.940
Sep 12, 2022 8.120 0.180 2.27% 7.940 8.250 7.940
Sep 9, 2022 7.925 -0.050 -0.63% 7.975 8.105 7.890
Sep 8, 2022 7.985 -0.185 -2.26% 8.170 8.180 7.965
Sep 7, 2022 8.120 -0.215 -2.58% 8.335 8.360 8.085
Sep 6, 2022 8.320 -0.060 -0.72% 8.380 8.490 8.315
Sep 5, 2022 8.225 0.015 0.18% 8.210 8.350 8.175
Sep 2, 2022 8.370 0.165 2.01% 8.205 8.380 8.115
Sep 1, 2022 8.175 -4.380 -34.89% 12.555 12.555 8.110
Aug 31, 2022 12.545 0.170 1.37% 12.375 12.635 12.375
Aug 30, 2022 12.335 0.060 0.49% 12.275 12.575 12.255