ATUS
Bán 5.79
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 5.84

Giao dịch Altice USA, Inc. - biểu đồ giá ATUS

Bán 5.79
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 5.84
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ATUS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 5.79 -0.04 -0.69% 5.83 5.86 5.71
Sep 28, 2022 6.39 0.03 0.47% 6.36 6.52 6.15
Sep 27, 2022 6.28 -0.28 -4.27% 6.56 6.76 6.24
Sep 26, 2022 6.48 -0.19 -2.85% 6.67 6.82 6.36
Sep 23, 2022 6.75 -0.29 -4.12% 7.04 7.11 6.72
Sep 22, 2022 7.12 -0.30 -4.04% 7.42 7.51 6.96
Sep 21, 2022 7.47 -0.44 -5.56% 7.91 7.94 7.46
Sep 20, 2022 7.92 -0.01 -0.13% 7.93 8.20 7.85
Sep 19, 2022 8.16 -0.24 -2.86% 8.40 8.47 8.03
Sep 16, 2022 8.55 -0.21 -2.40% 8.76 8.85 8.43
Sep 15, 2022 9.08 0.31 3.53% 8.77 9.26 8.64
Sep 14, 2022 8.86 -0.70 -7.32% 9.56 9.59 8.77
Sep 13, 2022 9.61 -0.41 -4.09% 10.02 10.24 9.57
Sep 12, 2022 10.46 -0.19 -1.78% 10.65 10.97 10.39
Sep 9, 2022 10.62 0.73 7.38% 9.89 10.64 9.77
Sep 8, 2022 9.93 0.34 3.55% 9.59 10.16 9.56
Sep 7, 2022 9.97 0.40 4.18% 9.57 10.02 9.54
Sep 6, 2022 9.65 -0.17 -1.73% 9.82 9.90 9.42
Sep 2, 2022 9.84 -0.28 -2.77% 10.12 10.29 9.79
Sep 1, 2022 10.19 0.38 3.87% 9.81 10.26 9.76