Aluminum
Bán 2258.63
Chênh lệch Chênh lệch14.24
Mua 2272.87

Giao dịch Aluminum Spot - biểu đồ giá Aluminum

Bán 2258.63
Chênh lệch Chênh lệch14.24
Mua 2272.87
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Aluminum lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 2280.11 9.39 0.41% 2270.72 2284.41 2263.92
Jun 1, 2023 2263.12 20.08 0.90% 2243.04 2287.10 2229.65
May 31, 2023 2238.94 17.38 0.78% 2221.56 2243.94 2196.68
May 30, 2023 2218.66 -11.29 -0.51% 2229.95 2234.15 2193.18
May 26, 2023 2236.94 19.78 0.89% 2217.16 2259.13 2204.17
May 25, 2023 2206.67 3.40 0.15% 2203.27 2233.95 2188.19
May 24, 2023 2201.47 -18.29 -0.82% 2219.76 2231.65 2185.49
May 23, 2023 2213.66 -47.37 -2.10% 2261.03 2264.92 2213.27
May 22, 2023 2257.93 -23.58 -1.03% 2281.51 2284.11 2244.94
May 19, 2023 2278.11 -0.90 -0.04% 2279.01 2307.39 2262.92
May 18, 2023 2276.41 -20.29 -0.88% 2296.70 2304.09 2259.43
May 17, 2023 2293.40 36.97 1.64% 2256.43 2302.09 2253.93
May 16, 2023 2258.43 0.90 0.04% 2257.53 2268.62 2232.95
May 15, 2023 2257.62 23.87 1.07% 2233.75 2274.91 2216.66
May 12, 2023 2232.95 24.28 1.10% 2208.67 2240.14 2198.68
May 11, 2023 2201.97 -69.05 -3.04% 2271.02 2276.91 2197.58
May 10, 2023 2259.62 -52.56 -2.27% 2312.18 2320.08 2258.12
May 9, 2023 2307.58 -12.40 -0.53% 2319.98 2333.37 2288.20
May 5, 2023 2311.08 19.08 0.83% 2292.00 2318.68 2272.92
May 4, 2023 2287.10 -24.78 -1.07% 2311.88 2324.57 2279.41