Aluminum
Bán 2524.21
Chênh lệch Chênh lệch10.18
Mua 2534.39

Giao dịch Aluminum Spot - biểu đồ giá Aluminum

Bán 2524.21
Chênh lệch Chênh lệch10.18
Mua 2534.39
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Aluminum lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 2557.68 -3.20 -0.12% 2560.88 2566.67 2549.39
Dec 2, 2022 2548.88 73.33 2.96% 2475.55 2560.68 2440.28
Dec 1, 2022 2464.45 -30.28 -1.21% 2494.73 2521.91 2449.47
Nov 30, 2022 2485.94 113.61 4.79% 2372.33 2488.23 2367.84
Nov 29, 2022 2370.83 3.49 0.15% 2367.34 2401.01 2361.54
Nov 28, 2022 2364.04 28.98 1.24% 2335.06 2373.83 2333.37
Nov 25, 2022 2361.54 -8.30 -0.35% 2369.84 2390.02 2343.36
Nov 24, 2022 2361.34 -35.67 -1.49% 2397.01 2416.00 2360.04
Nov 23, 2022 2383.02 -45.87 -1.89% 2428.89 2435.38 2381.02
Nov 22, 2022 2427.28 40.96 1.72% 2386.32 2434.28 2364.84
Nov 21, 2022 2372.53 -25.08 -1.05% 2397.61 2400.01 2350.35
Nov 18, 2022 2405.30 5.89 0.25% 2399.41 2433.58 2371.33
Nov 17, 2022 2386.32 -19.59 -0.81% 2405.91 2414.00 2356.85
Nov 16, 2022 2398.81 -30.48 -1.25% 2429.29 2453.27 2380.43
Nov 15, 2022 2432.28 1.29 0.05% 2430.99 2472.45 2418.40
Nov 14, 2022 2432.28 6.29 0.26% 2425.99 2471.25 2404.01
Nov 11, 2022 2450.97 121.80 5.23% 2329.17 2481.24 2328.67
Nov 10, 2022 2313.08 0.40 0.02% 2312.68 2346.56 2262.42
Nov 9, 2022 2298.09 -43.07 -1.84% 2341.16 2383.82 2297.59
Nov 8, 2022 2339.06 7.99 0.34% 2331.07 2374.53 2309.59