AMZN
Bán 2223.23
Chênh lệch Chênh lệch6.54
Mua 2229.77

Giao dịch Amazon.com Inc - biểu đồ giá AMZN

Bán 2223.23
Chênh lệch Chênh lệch6.54
Mua 2229.77
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AMZN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 2126.42 46.08 2.22% 2080.34 2161.52 2054.39
May 24, 2022 2093.47 -4.86 -0.23% 2098.33 2116.32 2023.44
May 23, 2022 2102.33 -70.94 -3.26% 2173.27 2184.26 2077.35
May 20, 2022 2151.38 -29.39 -1.35% 2180.77 2195.73 2098.43
May 19, 2022 2156.39 44.87 2.13% 2111.52 2198.89 2098.33
May 18, 2022 2110.32 -177.26 -7.75% 2287.58 2296.17 2110.32
May 17, 2022 2304.27 54.51 2.42% 2249.76 2314.01 2224.64
May 16, 2022 2218.23 -26.75 -1.19% 2244.98 2276.22 2205.26
May 13, 2022 2254.95 65.69 3.00% 2189.26 2261.32 2152.88
May 12, 2022 2148.48 66.54 3.20% 2081.94 2212.64 2047.29
May 11, 2022 2106.12 -81.63 -3.73% 2187.75 2216.25 2087.00
May 10, 2022 2175.28 -32.96 -1.49% 2208.24 2249.80 2141.84
May 9, 2022 2170.77 -92.00 -4.07% 2262.77 2278.19 2157.41
May 6, 2022 2289.18 -34.55 -1.49% 2323.73 2378.11 2259.53
May 5, 2022 2336.65 -150.08 -6.04% 2486.73 2497.51 2299.70
May 4, 2022 2508.00 27.47 1.11% 2480.53 2517.74 2381.47
May 3, 2022 2478.03 -11.30 -0.45% 2489.33 2521.99 2450.34
May 2, 2022 2474.78 -17.15 -0.69% 2491.93 2493.02 2365.60
Apr 29, 2022 2476.03 -163.47 -6.19% 2639.50 2651.09 2429.57
Apr 28, 2022 2627.91 -207.83 -7.33% 2835.74 2915.14 2519.18