AMZN
Bán 124.70
Chênh lệch Chênh lệch0.21
Mua 124.91

Giao dịch Amazon.com Inc - biểu đồ giá AMZN

Bán 124.70
Chênh lệch Chênh lệch0.21
Mua 124.91
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AMZN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 122.95 2.52 2.09% 120.43 123.40 119.83
May 31, 2023 120.34 -0.79 -0.65% 121.13 121.91 119.07
May 30, 2023 122.06 0.69 0.57% 121.37 122.80 119.75
May 26, 2023 120.10 5.49 4.79% 114.61 121.39 114.52
May 25, 2023 114.75 -2.18 -1.86% 116.93 117.27 114.21
May 24, 2023 117.04 1.91 1.66% 115.13 118.00 114.80
May 23, 2023 115.37 0.45 0.39% 114.92 117.03 113.69
May 22, 2023 114.97 -1.13 -0.97% 116.10 117.13 114.14
May 19, 2023 115.88 -2.22 -1.88% 118.10 118.64 115.60
May 18, 2023 118.26 2.61 2.26% 115.65 118.53 115.64
May 17, 2023 115.16 1.95 1.72% 113.21 115.72 112.92
May 16, 2023 113.01 1.91 1.72% 111.10 114.68 110.41
May 15, 2023 110.96 0.58 0.53% 110.38 112.19 109.16
May 12, 2023 109.83 -2.13 -1.90% 111.96 112.53 109.22
May 11, 2023 111.82 1.45 1.31% 110.37 113.18 110.22
May 10, 2023 110.15 4.46 4.22% 105.69 110.57 105.57
May 9, 2023 106.60 1.32 1.25% 105.28 106.69 105.06
May 8, 2023 105.56 0.00 0.00% 105.56 106.00 104.61
May 5, 2023 105.40 1.04 1.00% 104.36 105.66 103.47
May 4, 2023 104.12 0.05 0.05% 104.07 105.25 103.22