APEus
Bán 1.6182
Chênh lệch Chênh lệch0.0136
Mua 1.6318

Giao dịch AMC Preferred Equity - biểu đồ giá APEus

Bán 1.6182
Chênh lệch Chênh lệch0.0136
Mua 1.6318
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

APEus lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 1.5982 0.0299 1.91% 1.5683 1.5982 1.5483
May 30, 2023 1.5982 0.0199 1.26% 1.5783 1.5982 1.5583
May 26, 2023 1.5783 0.0100 0.64% 1.5683 1.6082 1.5683
May 25, 2023 1.5683 -0.0200 -1.26% 1.5883 1.5982 1.5583
May 24, 2023 1.5982 0.0099 0.62% 1.5883 1.6082 1.5683
May 23, 2023 1.5982 0.0099 0.62% 1.5883 1.6582 1.5883
May 22, 2023 1.6182 0.0399 2.53% 1.5783 1.6282 1.5783
May 19, 2023 1.5982 0.0000 0.00% 1.5982 1.6082 1.5783
May 18, 2023 1.6082 0.0199 1.25% 1.5883 1.6282 1.5883
May 17, 2023 1.5982 0.0199 1.26% 1.5783 1.6082 1.5783
May 16, 2023 1.5883 -0.0099 -0.62% 1.5982 1.6182 1.5583
May 15, 2023 1.6282 0.0499 3.16% 1.5783 1.6382 1.5683
May 12, 2023 1.5783 0.0200 1.28% 1.5583 1.5883 1.5483
May 11, 2023 1.5583 -0.0699 -4.29% 1.6282 1.6382 1.5483
May 10, 2023 1.6482 0.0300 1.85% 1.6182 1.6582 1.5982
May 9, 2023 1.6082 0.0599 3.87% 1.5483 1.6182 1.5483
May 8, 2023 1.5683 0.0000 0.00% 1.5683 1.5683 1.5383
May 5, 2023 1.5583 -0.0100 -0.64% 1.5683 1.5982 1.5383
May 4, 2023 1.5583 0.0500 3.31% 1.5083 1.5883 1.4983
May 3, 2023 1.4983 -0.0200 -1.32% 1.5183 1.5583 1.4983