AXP
Bán 144.27
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 144.53

Giao dịch American Express - biểu đồ giá AXP

Bán 144.27
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 144.53
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AXP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 146.03 4.83 3.42% 141.20 146.20 140.65
Jun 23, 2022 141.58 -2.77 -1.92% 144.35 144.44 139.38
Jun 22, 2022 144.23 2.55 1.80% 141.68 146.28 141.26
Jun 21, 2022 144.74 -2.99 -2.02% 147.73 148.60 144.04
Jun 17, 2022 144.04 6.51 4.73% 137.53 145.48 137.52
Jun 16, 2022 137.47 -4.28 -3.02% 141.75 141.85 136.35
Jun 15, 2022 145.96 -0.32 -0.22% 146.28 147.73 143.20
Jun 14, 2022 144.48 -1.20 -0.82% 145.68 147.14 143.14
Jun 13, 2022 146.01 -3.51 -2.35% 149.52 150.78 145.28
Jun 10, 2022 154.28 -2.50 -1.59% 156.78 157.74 154.28
Jun 9, 2022 160.79 -4.65 -2.81% 165.44 166.24 160.78
Jun 8, 2022 165.81 -0.89 -0.53% 166.70 168.48 165.08
Jun 7, 2022 168.58 4.78 2.92% 163.80 169.39 163.80
Jun 6, 2022 166.80 -2.30 -1.36% 169.10 170.10 166.18
Jun 3, 2022 166.65 -0.01 -0.01% 166.66 167.93 165.85
Jun 2, 2022 168.97 3.31 2.00% 165.66 169.09 165.66
Jun 1, 2022 165.64 -2.58 -1.53% 168.22 169.19 163.72
May 31, 2022 168.83 1.49 0.89% 167.34 170.68 166.90
May 27, 2022 169.51 3.60 2.17% 165.91 169.58 165.91
May 26, 2022 165.29 3.17 1.96% 162.12 166.64 162.12