AWK
Bán 144.14
Chênh lệch Chênh lệch0.38
Mua 144.52

Giao dịch American Water Works - biểu đồ giá AWK

Bán 144.14
Chênh lệch Chênh lệch0.38
Mua 144.52
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AWK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 144.14 -1.61 -1.10% 145.75 148.43 144.13
Sep 20, 2022 145.30 -1.62 -1.10% 146.92 147.11 144.08
Sep 19, 2022 148.46 0.94 0.64% 147.52 148.54 145.58
Sep 16, 2022 148.24 1.06 0.72% 147.18 149.48 146.91
Sep 15, 2022 147.70 -4.21 -2.77% 151.91 152.22 147.22
Sep 14, 2022 153.34 1.50 0.99% 151.84 154.67 151.03
Sep 13, 2022 151.95 -2.44 -1.58% 154.39 154.86 151.30
Sep 12, 2022 156.71 2.45 1.59% 154.26 156.97 154.02
Sep 9, 2022 154.79 -0.32 -0.21% 155.11 156.57 154.27
Sep 8, 2022 154.36 2.52 1.66% 151.84 155.01 151.42
Sep 7, 2022 153.18 4.31 2.90% 148.87 153.61 148.84
Sep 6, 2022 148.29 0.18 0.12% 148.11 150.65 147.86
Sep 2, 2022 147.95 -3.52 -2.32% 151.47 152.97 147.17
Sep 1, 2022 151.34 3.50 2.37% 147.84 151.34 147.68
Aug 31, 2022 148.34 -2.63 -1.74% 150.97 152.40 148.19
Aug 30, 2022 150.33 -1.19 -0.79% 151.52 152.83 149.76
Aug 29, 2022 151.51 1.60 1.07% 149.91 152.81 149.32
Aug 26, 2022 150.95 -3.96 -2.56% 154.91 155.55 150.91
Aug 25, 2022 155.18 1.43 0.93% 153.75 155.37 153.29
Aug 24, 2022 154.36 1.57 1.03% 152.79 154.48 152.09