ABC
Bán 138.95
Chênh lệch Chênh lệch0.31
Mua 139.26

Giao dịch Amerisourcebergen - biểu đồ giá ABC

Bán 138.95
Chênh lệch Chênh lệch0.31
Mua 139.26
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ABC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 138.95 0.07 0.05% 138.88 142.10 138.88
Sep 20, 2022 138.73 -0.35 -0.25% 139.08 139.97 138.02
Sep 19, 2022 140.21 0.81 0.58% 139.40 140.56 138.75
Sep 16, 2022 140.35 1.13 0.81% 139.22 140.96 138.93
Sep 15, 2022 139.68 -0.52 -0.37% 140.20 140.52 139.15
Sep 14, 2022 139.95 -0.93 -0.66% 140.88 141.71 138.89
Sep 13, 2022 140.82 -5.03 -3.45% 145.85 145.92 140.20
Sep 12, 2022 147.62 -0.31 -0.21% 147.93 149.35 146.79
Sep 9, 2022 147.10 0.56 0.38% 146.54 147.91 146.43
Sep 8, 2022 147.36 1.17 0.80% 146.19 148.64 145.91
Sep 7, 2022 147.67 2.53 1.74% 145.14 148.09 144.61
Sep 6, 2022 145.95 -1.39 -0.94% 147.34 148.70 145.30
Sep 2, 2022 147.59 0.37 0.25% 147.22 150.27 146.92
Sep 1, 2022 147.44 1.58 1.08% 145.86 147.58 145.20
Aug 31, 2022 146.41 1.46 1.01% 144.95 147.50 144.95
Aug 30, 2022 145.30 -0.42 -0.29% 145.72 147.48 144.89
Aug 29, 2022 147.35 2.47 1.70% 144.88 148.62 144.01
Aug 26, 2022 146.03 -3.26 -2.18% 149.29 150.61 145.88
Aug 25, 2022 150.28 3.47 2.36% 146.81 150.40 146.81
Aug 24, 2022 148.05 0.58 0.39% 147.47 148.61 147.09