AMGO
Bán 0.0415
Chênh lệch Chênh lệch0.0040
Mua 0.0455

Giao dịch Amigo Holdings PLC - biểu đồ giá AMGO

Bán 0.0415
Chênh lệch Chênh lệch0.0040
Mua 0.0455
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AMGO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 6, 2022 0.0430 -0.0015 -3.37% 0.0445 0.0445 0.0420
Dec 5, 2022 0.0440 0.0005 1.15% 0.0435 0.0440 0.0425
Dec 2, 2022 0.0445 0.0010 2.30% 0.0435 0.0460 0.0415
Dec 1, 2022 0.0435 0.0015 3.57% 0.0420 0.0445 0.0420
Nov 30, 2022 0.0450 -0.0010 -2.17% 0.0460 0.0465 0.0425
Nov 29, 2022 0.0460 0.0045 10.84% 0.0415 0.0460 0.0395
Nov 28, 2022 0.0495 0.0050 11.24% 0.0445 0.0500 0.0445
Nov 25, 2022 0.0515 0.0020 4.04% 0.0495 0.0515 0.0445
Nov 24, 2022 0.0490 0.0010 2.08% 0.0480 0.0490 0.0470
Nov 23, 2022 0.0500 -0.0020 -3.85% 0.0520 0.0520 0.0490
Nov 22, 2022 0.0520 0.0010 1.96% 0.0510 0.0555 0.0490
Nov 21, 2022 0.0510 0.0000 0.00% 0.0510 0.0540 0.0510
Nov 18, 2022 0.0490 0.0050 11.36% 0.0440 0.0530 0.0425
Nov 17, 2022 0.0440 0.0030 7.32% 0.0410 0.0440 0.0410
Nov 16, 2022 0.0430 0.0005 1.18% 0.0425 0.0430 0.0410
Nov 15, 2022 0.0425 0.0035 8.97% 0.0390 0.0425 0.0390
Nov 14, 2022 0.0395 -0.0045 -10.23% 0.0440 0.0440 0.0395
Nov 11, 2022 0.0420 0.0005 1.20% 0.0415 0.0425 0.0410
Nov 10, 2022 0.0410 0.0015 3.80% 0.0395 0.0430 0.0395
Nov 9, 2022 0.0440 0.0020 4.76% 0.0420 0.0445 0.0415