AMRS
Bán 0.91
Chênh lệch Chênh lệch0.01
Mua 0.92

Giao dịch Amyris, Inc. - biểu đồ giá AMRS

Bán 0.91
Chênh lệch Chênh lệch0.01
Mua 0.92
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AMRS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 0.9360 0.1225 15.06% 0.8135 0.9835 0.8070
May 31, 2023 0.8361 0.1102 15.18% 0.7259 0.8361 0.7259
May 30, 2023 0.7390 0.0500 7.26% 0.6890 0.7588 0.6848
May 26, 2023 0.6780 0.0217 3.31% 0.6563 0.6951 0.6481
May 25, 2023 0.6501 -0.0809 -11.07% 0.7310 0.7339 0.6360
May 24, 2023 0.7096 -0.0192 -2.63% 0.7288 0.7564 0.6922
May 23, 2023 0.7307 0.0276 3.93% 0.7031 0.7715 0.6763
May 22, 2023 0.6872 0.0831 13.76% 0.6041 0.7441 0.5795
May 19, 2023 0.5794 -0.0196 -3.27% 0.5990 0.6499 0.5793
May 18, 2023 0.5832 -0.0757 -11.49% 0.6589 0.6603 0.5790
May 17, 2023 0.6589 0.0799 13.80% 0.5790 0.6839 0.5790
May 16, 2023 0.5892 -0.0183 -3.01% 0.6075 0.6090 0.5492
May 15, 2023 0.6222 -0.0367 -5.57% 0.6589 0.6590 0.6040
May 12, 2023 0.6489 -0.1199 -15.60% 0.7688 0.7688 0.6483
May 11, 2023 0.7718 0.0475 6.56% 0.7243 0.7932 0.7096
May 10, 2023 0.7188 -0.0799 -10.00% 0.7987 0.7987 0.6988
May 9, 2023 0.7891 0.0004 0.05% 0.7887 0.8759 0.7688
May 8, 2023 0.7724 -0.0163 -2.07% 0.7887 0.7887 0.7188
May 5, 2023 0.7588 -0.0899 -10.59% 0.8487 0.8497 0.7587
May 4, 2023 0.8320 -0.0906 -9.82% 0.9226 0.9226 0.8165