ADI
Bán 147.20
Chênh lệch Chênh lệch0.28
Mua 147.48

Giao dịch Analog Devices, Inc. - biểu đồ giá ADI

Bán 147.20
Chênh lệch Chênh lệch0.28
Mua 147.48
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ADI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 147.20 0.72 0.49% 146.48 147.39 144.59
Jun 28, 2022 148.38 -2.81 -1.86% 151.19 153.02 148.25
Jun 27, 2022 150.45 -0.56 -0.37% 151.01 152.21 149.37
Jun 24, 2022 149.57 2.02 1.37% 147.55 149.95 147.01
Jun 23, 2022 145.41 -3.27 -2.20% 148.68 148.98 143.82
Jun 22, 2022 147.62 1.32 0.90% 146.30 148.80 145.72
Jun 21, 2022 148.20 0.86 0.58% 147.34 150.18 147.23
Jun 17, 2022 144.43 0.49 0.34% 143.94 145.23 141.65
Jun 16, 2022 143.35 -2.72 -1.86% 146.07 146.07 141.56
Jun 15, 2022 149.92 1.00 0.67% 148.92 152.31 146.64
Jun 14, 2022 147.02 -1.58 -1.06% 148.60 149.98 145.93
Jun 13, 2022 147.53 -5.11 -3.35% 152.64 154.25 147.26
Jun 10, 2022 156.75 -1.53 -0.97% 158.28 159.98 156.71
Jun 9, 2022 161.47 -2.09 -1.28% 163.56 166.91 161.41
Jun 8, 2022 164.85 -0.89 -0.54% 165.74 167.81 163.79
Jun 7, 2022 166.81 3.21 1.96% 163.60 167.20 162.58
Jun 6, 2022 165.08 -2.34 -1.40% 167.42 168.46 164.41
Jun 3, 2022 165.10 -0.81 -0.49% 165.91 166.88 164.62
Jun 2, 2022 169.11 5.21 3.18% 163.90 169.23 163.90
Jun 1, 2022 164.59 -4.06 -2.41% 168.65 169.02 163.18