0347
Bán 1.93
Chênh lệch Chênh lệch0.06
Mua 1.99

Giao dịch Angang Steel Company Limited - biểu đồ giá 0347

Bán 1.93
Chênh lệch Chênh lệch0.06
Mua 1.99
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0347 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 1.932 -0.006 -0.31% 1.938 1.958 1.908
Sep 29, 2022 1.939 -0.088 -4.34% 2.027 2.047 1.928
Sep 28, 2022 1.987 -0.089 -4.29% 2.076 2.076 1.987
Sep 27, 2022 2.088 -0.028 -1.32% 2.116 2.139 2.066
Sep 26, 2022 2.116 -0.030 -1.40% 2.146 2.156 2.096
Sep 23, 2022 2.175 0.000 0.00% 2.175 2.215 2.165
Sep 22, 2022 2.215 0.079 3.70% 2.136 2.224 2.126
Sep 21, 2022 2.158 -0.007 -0.32% 2.165 2.176 2.146
Sep 20, 2022 2.188 0.003 0.14% 2.185 2.225 2.175
Sep 19, 2022 2.176 -0.049 -2.20% 2.225 2.225 2.156
Sep 16, 2022 2.226 -0.038 -1.68% 2.264 2.264 2.225
Sep 15, 2022 2.284 -0.049 -2.10% 2.333 2.353 2.274
Sep 14, 2022 2.343 -0.030 -1.26% 2.373 2.374 2.343
Sep 13, 2022 2.413 -0.029 -1.19% 2.442 2.442 2.403
Sep 9, 2022 2.421 0.068 2.89% 2.353 2.452 2.353
Sep 8, 2022 2.355 -0.008 -0.34% 2.363 2.383 2.353
Sep 7, 2022 2.365 -0.038 -1.58% 2.403 2.415 2.363
Sep 6, 2022 2.424 0.031 1.30% 2.393 2.452 2.393
Sep 5, 2022 2.375 -0.018 -0.75% 2.393 2.393 2.363
Sep 2, 2022 2.393 0.020 0.84% 2.373 2.408 2.353