ANT/USD
Bán 1.6375
Chênh lệch Chênh lệch0.0128
Mua 1.6503
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ANT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 1.8587 0.0271 1.48% 1.8316 1.8935 1.8314
May 25, 2022 1.8325 -0.1603 -8.04% 1.9928 2.0097 1.8148
May 24, 2022 1.9928 0.1515 8.23% 1.8413 2.0885 1.8274
May 23, 2022 1.8403 -0.1963 -9.64% 2.0366 2.1315 1.8033
May 22, 2022 2.0356 0.0024 0.12% 2.0332 2.2106 1.8947
May 21, 2022 2.0332 0.3355 19.76% 1.6977 2.2106 1.6875
May 20, 2022 1.6977 0.0300 1.80% 1.6677 1.7365 1.5201
May 19, 2022 1.6677 0.0989 6.30% 1.5688 1.6877 1.4800
May 18, 2022 1.5688 -0.0493 -3.05% 1.6181 1.8164 1.5399
May 17, 2022 1.6181 0.1182 7.88% 1.4999 1.6480 1.4605
May 16, 2022 1.5001 -0.1184 -7.32% 1.6185 1.6194 1.3993
May 15, 2022 1.6185 0.0197 1.23% 1.5988 1.6283 1.4390
May 14, 2022 1.5988 0.1981 14.14% 1.4007 1.6287 1.3223
May 13, 2022 1.4009 0.1692 13.74% 1.2317 1.6090 1.2317
May 12, 2022 1.1399 -0.3777 -24.89% 1.5176 1.6283 1.0756
May 11, 2022 1.5177 -0.8515 -35.94% 2.3692 2.4388 1.4309
May 10, 2022 2.3791 0.0201 0.85% 2.3590 2.6550 2.2603
May 9, 2022 2.3590 -0.5804 -19.75% 2.9394 3.0300 2.3587
May 8, 2022 2.9394 -0.1110 -3.64% 3.0504 3.0700 2.8891
May 7, 2022 3.0504 -0.1479 -4.62% 3.1983 3.2083 2.9615