AR
Bán 29.09
Chênh lệch Chênh lệch0.63
Mua 29.72

Giao dịch Antero Resources - biểu đồ giá AR

Bán 29.09
Chênh lệch Chênh lệch0.63
Mua 29.72
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 29.091 -0.435 -1.47% 29.526 29.615 29.081
Sep 28, 2022 30.437 1.477 5.10% 28.960 30.853 28.949
Sep 27, 2022 29.199 -0.117 -0.40% 29.316 30.408 28.922
Sep 26, 2022 29.011 -0.860 -2.88% 29.871 30.427 28.922
Sep 23, 2022 30.417 -1.048 -3.33% 31.465 31.982 29.754
Sep 22, 2022 33.210 -2.532 -7.08% 35.742 36.042 32.744
Sep 21, 2022 35.457 -2.206 -5.86% 37.663 37.923 35.418
Sep 20, 2022 36.804 0.003 0.01% 36.801 37.190 36.150
Sep 19, 2022 37.121 1.447 4.06% 35.674 37.408 35.474
Sep 16, 2022 37.081 -1.631 -4.21% 38.712 38.752 36.170
Sep 15, 2022 39.368 -0.453 -1.14% 39.821 40.755 39.260
Sep 14, 2022 41.418 0.884 2.18% 40.534 41.973 40.279
Sep 13, 2022 39.448 -0.603 -1.51% 40.051 40.973 39.279
Sep 12, 2022 40.844 1.161 2.93% 39.683 40.933 39.130
Sep 9, 2022 39.656 -0.058 -0.15% 39.714 40.062 39.061
Sep 8, 2022 38.874 1.448 3.87% 37.426 39.042 37.120
Sep 7, 2022 37.497 0.783 2.13% 36.714 37.913 36.387
Sep 6, 2022 37.626 -0.779 -2.03% 38.405 39.339 37.626
Sep 2, 2022 39.101 0.091 0.23% 39.010 39.517 38.160
Sep 1, 2022 38.487 -0.316 -0.81% 38.803 39.467 38.339