AR
Bán 44.24
Chênh lệch Chênh lệch0.99
Mua 45.23

Giao dịch Antero Resources - biểu đồ giá AR

Bán 44.24
Chênh lệch Chênh lệch0.99
Mua 45.23
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 44.260 2.308 5.50% 41.952 44.329 41.566
May 26, 2022 42.497 1.318 3.20% 41.179 44.052 41.179
May 25, 2022 41.250 1.438 3.61% 39.812 41.389 39.713
May 24, 2022 39.596 1.686 4.45% 37.910 39.715 37.850
May 23, 2022 38.953 4.022 11.51% 34.931 38.973 34.931
May 20, 2022 34.903 0.082 0.24% 34.821 35.537 33.784
May 19, 2022 34.764 1.458 4.38% 33.306 35.863 33.207
May 18, 2022 34.437 -1.475 -4.11% 35.912 35.913 33.665
May 17, 2022 35.923 1.644 4.80% 34.279 36.448 33.804
May 16, 2022 33.576 1.032 3.17% 32.544 34.477 32.544
May 13, 2022 31.952 -0.376 -1.16% 32.328 32.824 31.833
May 12, 2022 31.863 -0.474 -1.47% 32.337 33.002 30.992
May 11, 2022 32.744 0.230 0.71% 32.514 34.517 32.385
May 10, 2022 32.388 0.002 0.01% 32.386 33.309 30.615
May 9, 2022 32.497 -3.148 -8.83% 35.645 35.645 32.031
May 6, 2022 36.626 -0.851 -2.27% 37.477 37.725 35.814
May 5, 2022 37.329 -1.108 -2.88% 38.437 38.804 35.219
May 4, 2022 38.260 0.625 1.66% 37.635 38.557 36.774
May 3, 2022 36.863 1.425 4.02% 35.438 37.864 35.100
May 2, 2022 34.774 0.367 1.07% 34.407 35.368 33.289