ANTM
Bán 484.67
Chênh lệch Chênh lệch1.95
Mua 486.62

Giao dịch Anthem Inc - biểu đồ giá ANTM

Bán 484.67
Chênh lệch Chênh lệch1.95
Mua 486.62
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ANTM lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 484.67 13.84 2.94% 470.83 486.94 470.83
Jun 28, 2022 472.05 -10.38 -2.15% 482.43 488.94 470.58
Jun 27, 2022 481.77 13.12 2.80% 468.65 485.11 465.46
Jun 24, 2022 469.16 -5.56 -1.17% 474.72 474.72 466.85
Jun 23, 2022 471.64 5.24 1.12% 466.40 474.24 464.01
Jun 22, 2022 464.96 13.42 2.97% 451.54 469.35 451.53
Jun 21, 2022 460.15 5.81 1.28% 454.34 464.43 449.96
Jun 17, 2022 443.46 -9.33 -2.06% 452.79 458.71 443.26
Jun 16, 2022 454.39 1.78 0.39% 452.61 456.04 446.77
Jun 15, 2022 461.75 0.71 0.15% 461.04 466.82 452.95
Jun 14, 2022 459.88 0.42 0.09% 459.46 462.40 456.21
Jun 13, 2022 461.89 -7.57 -1.61% 469.46 475.79 459.03
Jun 10, 2022 481.88 4.32 0.90% 477.56 487.46 471.47
Jun 9, 2022 485.39 -7.38 -1.50% 492.77 497.17 485.17
Jun 8, 2022 497.30 -0.03 -0.01% 497.33 498.98 494.07
Jun 7, 2022 498.88 4.87 0.99% 494.01 500.55 490.34
Jun 6, 2022 496.68 1.25 0.25% 495.43 500.13 494.43
Jun 3, 2022 492.69 1.46 0.30% 491.23 494.15 488.63
Jun 2, 2022 496.10 -2.90 -0.58% 499.00 499.43 487.34
Jun 1, 2022 498.12 -11.36 -2.23% 509.48 511.65 498.10