AAPL
Bán 180.98
Chênh lệch Chênh lệch0.18
Mua 181.16

Giao dịch Apple Inc - biểu đồ giá AAPL

Bán 180.98
Chênh lệch Chênh lệch0.18
Mua 181.16
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AAPL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 180.98 0.54 0.30% 180.44 181.70 179.18
Jun 1, 2023 180.38 3.06 1.73% 177.32 180.61 176.85
May 31, 2023 177.55 0.84 0.48% 176.71 179.26 176.04
May 30, 2023 177.58 1.70 0.97% 175.88 178.90 175.67
May 26, 2023 175.56 2.85 1.65% 172.71 175.68 172.71
May 25, 2023 172.62 1.15 0.67% 171.47 173.81 170.59
May 24, 2023 170.89 -0.23 -0.13% 171.12 172.34 169.97
May 23, 2023 171.62 -2.79 -1.60% 174.41 174.41 171.19
May 22, 2023 174.56 -0.66 -0.38% 175.22 175.34 172.46
May 19, 2023 174.90 -0.14 -0.08% 175.04 176.26 174.87
May 18, 2023 175.76 2.98 1.72% 172.78 175.92 172.12
May 17, 2023 172.45 0.52 0.30% 171.93 172.83 170.34
May 16, 2023 172.02 -0.12 -0.07% 172.14 173.05 171.17
May 15, 2023 171.83 -0.89 -0.52% 172.72 173.21 171.39
May 12, 2023 172.37 -1.43 -0.82% 173.80 173.98 170.92
May 11, 2023 173.69 -0.12 -0.07% 173.81 174.48 172.09
May 10, 2023 173.56 2.79 1.63% 170.77 173.93 170.77
May 9, 2023 171.85 -1.08 -0.62% 172.93 173.43 171.55
May 8, 2023 173.17 -0.05 -0.03% 173.22 173.76 172.04
May 5, 2023 173.39 3.75 2.21% 169.64 174.21 168.92