AAPL
Bán 144.02
Chênh lệch Chênh lệch0.25
Mua 144.27

Giao dịch Apple Inc - biểu đồ giá AAPL

Bán 144.02
Chênh lệch Chênh lệch0.25
Mua 144.27
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AAPL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 144.02 4.38 3.14% 139.64 144.26 137.07
May 25, 2022 139.79 -0.30 -0.21% 140.09 141.72 137.96
May 24, 2022 141.40 0.98 0.70% 140.42 141.87 137.27
May 23, 2022 141.06 2.47 1.78% 138.59 143.36 137.44
May 20, 2022 137.21 -2.02 -1.45% 139.23 140.41 132.54
May 19, 2022 138.20 -1.19 -0.85% 139.39 141.59 136.54
May 18, 2022 140.13 -8.20 -5.53% 148.33 148.71 139.90
May 17, 2022 149.12 1.49 1.01% 147.63 149.69 146.61
May 16, 2022 145.80 0.27 0.19% 145.53 147.44 144.12
May 13, 2022 146.62 1.46 1.01% 145.16 148.03 143.03
May 12, 2022 143.73 -1.22 -0.84% 144.95 146.11 138.73
May 11, 2022 146.50 -8.98 -5.78% 155.48 156.65 145.74
May 10, 2022 154.33 0.20 0.13% 154.13 156.66 152.88
May 9, 2022 152.53 -2.50 -1.61% 155.03 155.74 151.43
May 6, 2022 157.03 0.49 0.31% 156.54 159.34 154.10
May 5, 2022 157.74 -6.89 -4.19% 164.63 165.18 154.88
May 4, 2022 165.69 6.01 3.76% 159.68 166.39 159.08
May 3, 2022 159.61 1.04 0.66% 158.57 160.49 156.24
May 2, 2022 157.53 -1.01 -0.64% 158.54 158.63 153.20
Apr 29, 2022 157.77 -2.77 -1.73% 160.54 166.07 157.18