AAPL
Bán 140.63
Chênh lệch Chênh lệch0.39
Mua 141.02

Giao dịch Apple Inc - biểu đồ giá AAPL

Bán 140.63
Chênh lệch Chênh lệch0.39
Mua 141.02
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AAPL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 140.63 -0.24 -0.17% 140.87 140.90 140.59
Dec 7, 2022 140.88 -2.13 -1.49% 143.01 143.29 139.94
Dec 6, 2022 142.99 -3.77 -2.57% 146.76 147.52 141.87
Dec 5, 2022 146.78 -0.65 -0.44% 147.43 150.84 145.70
Dec 2, 2022 147.38 -0.55 -0.37% 147.93 148.48 144.95
Dec 1, 2022 147.95 -0.10 -0.07% 148.05 149.06 146.54
Nov 30, 2022 148.03 7.08 5.02% 140.95 148.16 140.50
Nov 29, 2022 140.91 -3.25 -2.25% 144.16 145.33 140.29
Nov 28, 2022 144.15 -1.88 -1.29% 146.03 146.56 143.31
Nov 25, 2022 148.01 -2.44 -1.62% 150.45 150.63 147.08
Nov 24, 2022 151.05 -0.03 -0.02% 151.08 151.11 150.97
Nov 23, 2022 151.09 1.12 0.75% 149.97 151.73 148.70
Nov 22, 2022 149.99 2.07 1.40% 147.92 150.27 146.85
Nov 21, 2022 147.91 -2.05 -1.37% 149.96 150.55 147.63
Nov 18, 2022 150.98 0.34 0.23% 150.64 152.48 149.90
Nov 17, 2022 150.65 1.65 1.11% 149.00 151.40 145.59
Nov 16, 2022 149.01 -0.86 -0.57% 149.87 150.48 147.22
Nov 15, 2022 149.86 1.18 0.79% 148.68 153.50 148.49
Nov 14, 2022 148.76 0.40 0.27% 148.36 150.20 147.35
Nov 11, 2022 149.31 2.18 1.48% 147.13 149.93 144.29