ANET
Bán 100.85
Chênh lệch Chênh lệch0.25
Mua 101.10

Giao dịch Arista Networks - biểu đồ giá ANET

Bán 100.85
Chênh lệch Chênh lệch0.25
Mua 101.10
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ANET lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 100.84 2.53 2.57% 98.31 101.72 98.31
May 24, 2022 99.58 -1.02 -1.01% 100.60 100.88 97.05
May 23, 2022 102.18 1.74 1.73% 100.44 102.94 100.35
May 20, 2022 102.54 0.06 0.06% 102.48 103.37 98.59
May 19, 2022 100.95 1.03 1.03% 99.92 102.78 98.49
May 18, 2022 102.52 -1.58 -1.52% 104.10 106.09 100.68
May 17, 2022 107.20 0.53 0.50% 106.67 107.62 104.85
May 16, 2022 104.86 -2.64 -2.46% 107.50 107.95 104.55
May 13, 2022 108.53 5.03 4.86% 103.50 109.23 103.50
May 12, 2022 101.44 0.29 0.29% 101.15 104.45 99.10
May 11, 2022 102.77 -0.63 -0.61% 103.40 107.13 102.57
May 10, 2022 105.01 0.77 0.74% 104.24 106.57 102.19
May 9, 2022 102.32 -5.84 -5.40% 108.16 108.99 101.69
May 6, 2022 110.86 2.11 1.94% 108.75 113.34 108.75
May 5, 2022 110.91 -3.57 -3.12% 114.48 116.67 109.41
May 4, 2022 117.51 3.39 2.97% 114.12 117.82 111.48
May 3, 2022 113.93 1.49 1.33% 112.44 118.35 112.44
May 2, 2022 118.47 3.81 3.32% 114.66 118.71 114.66
Apr 29, 2022 115.44 -3.82 -3.20% 119.26 121.07 115.20
Apr 28, 2022 120.81 3.83 3.27% 116.98 121.71 115.99