ARKQ
Bán 45.50
Chênh lệch Chênh lệch0.12
Mua 45.62

Giao dịch ARK Autonomous Technology & Robotics ETF - biểu đồ giá ARKQ

Bán 45.50
Chênh lệch Chênh lệch0.12
Mua 45.62
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ARKQ lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 45.50 -0.27 -0.59% 45.77 45.96 45.49
Sep 28, 2022 47.52 1.43 3.10% 46.09 47.77 45.82
Sep 27, 2022 46.29 -0.57 -1.22% 46.86 47.29 45.80
Sep 26, 2022 45.96 -0.30 -0.65% 46.26 47.45 45.93
Sep 23, 2022 46.54 -0.71 -1.50% 47.25 47.28 45.87
Sep 22, 2022 47.84 -0.98 -2.01% 48.82 49.05 47.55
Sep 21, 2022 48.94 -0.75 -1.51% 49.69 50.77 48.94
Sep 20, 2022 49.44 -0.27 -0.54% 49.71 49.99 49.12
Sep 19, 2022 50.14 0.73 1.48% 49.41 50.22 49.32
Sep 16, 2022 49.98 -0.07 -0.14% 50.05 50.21 49.45
Sep 15, 2022 51.00 -0.10 -0.20% 51.10 52.21 50.78
Sep 14, 2022 51.42 0.54 1.06% 50.88 51.56 50.35
Sep 13, 2022 50.78 -0.47 -0.92% 51.25 51.89 50.62
Sep 12, 2022 53.18 0.45 0.85% 52.73 53.19 52.44
Sep 9, 2022 52.50 0.79 1.53% 51.71 52.61 51.63
Sep 8, 2022 51.08 1.14 2.28% 49.94 51.22 49.71
Sep 7, 2022 50.52 1.07 2.16% 49.45 50.62 49.34
Sep 6, 2022 50.17 -0.09 -0.18% 50.26 50.73 49.54
Sep 2, 2022 50.17 -1.48 -2.87% 51.65 51.79 49.94
Sep 1, 2022 51.13 0.01 0.02% 51.12 51.18 49.79