ARVL
Bán 0.32
Chênh lệch Chênh lệch0.02
Mua 0.34

Giao dịch Arrival - biểu đồ giá ARVL

Bán 0.32
Chênh lệch Chênh lệch0.02
Mua 0.34
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ARVL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 0.3150 0.0067 2.17% 0.3083 0.3288 0.3043
Nov 30, 2022 0.3049 0.0129 4.42% 0.2920 0.3067 0.2811
Nov 29, 2022 0.2871 -0.0161 -5.31% 0.3032 0.3104 0.2786
Nov 28, 2022 0.2980 -0.0545 -15.46% 0.3525 0.3603 0.2905
Nov 25, 2022 0.3531 0.0089 2.59% 0.3442 0.3866 0.3397
Nov 23, 2022 0.3216 -0.0198 -5.80% 0.3414 0.3489 0.3115
Nov 22, 2022 0.3409 -0.0058 -1.67% 0.3467 0.3516 0.3373
Nov 21, 2022 0.3417 -0.0117 -3.31% 0.3534 0.3556 0.3393
Nov 18, 2022 0.3892 -0.0128 -3.18% 0.4020 0.4083 0.3892
Nov 17, 2022 0.3957 0.0063 1.62% 0.3894 0.4119 0.3892
Nov 16, 2022 0.3996 -0.0726 -15.37% 0.4722 0.4722 0.3992
Nov 15, 2022 0.4752 -0.0035 -0.73% 0.4787 0.4976 0.4714
Nov 14, 2022 0.4617 -0.0707 -13.28% 0.5324 0.5324 0.4617
Nov 11, 2022 0.5189 0.1148 28.41% 0.4041 0.5664 0.3943
Nov 10, 2022 0.3896 -0.0011 -0.28% 0.3907 0.3969 0.3892
Nov 9, 2022 0.3912 0.0000 0.00% 0.3912 0.3912 0.3912
Nov 8, 2022 0.3892 -0.0096 -2.41% 0.3988 0.4322 0.3892
Nov 7, 2022 0.5828 -0.0549 -8.61% 0.6377 0.6377 0.5739
Nov 4, 2022 0.6200 -0.0500 -7.46% 0.6700 0.6700 0.6100
Nov 3, 2022 0.6600 -0.0300 -4.35% 0.6900 0.7000 0.6500