ARVL
Bán 3.88
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 3.93

Giao dịch Arrival - biểu đồ giá ARVL

Bán 3.88
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 3.93
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ARVL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 3.7233 0.3995 12.02% 3.3238 3.9828 3.1941
May 25, 2023 3.3439 -0.5190 -13.44% 3.8629 4.0926 3.2839
May 24, 2023 3.5935 0.1398 4.05% 3.4537 4.2923 3.3339
May 23, 2023 3.4637 0.1397 4.20% 3.3240 4.3422 3.0543
May 22, 2023 3.4537 0.9982 40.65% 2.4555 3.5935 2.3856
May 19, 2023 2.5154 0.3196 14.56% 2.1958 2.6752 2.1958
May 18, 2023 2.2459 0.0799 3.69% 2.1660 2.3557 2.1659
May 17, 2023 2.1760 0.1998 10.11% 1.9762 2.2159 1.9762
May 16, 2023 2.0363 -0.0498 -2.39% 2.0861 2.1161 1.9963
May 15, 2023 2.1960 0.0999 4.77% 2.0961 2.1960 1.9562
May 12, 2023 1.9863 -0.1896 -8.71% 2.1759 2.2159 1.9863
May 11, 2023 2.1261 -0.0897 -4.05% 2.2158 2.2958 2.0662
May 10, 2023 2.2359 0.0001 0.00% 2.2358 2.5054 2.2358
May 9, 2023 2.1960 -0.0997 -4.34% 2.2957 2.3557 2.1959
May 8, 2023 2.4356 0.5591 29.79% 1.8765 2.4755 1.8565
May 5, 2023 1.8865 0.2196 13.17% 1.6669 1.9265 1.6669
May 4, 2023 1.6769 -0.0698 -4.00% 1.7467 1.7568 1.5870
May 3, 2023 1.7767 -0.0298 -1.65% 1.8065 1.9365 1.7667
May 2, 2023 1.8566 0.0100 0.54% 1.8466 1.9564 1.8466
May 1, 2023 1.8965 -0.2596 -12.04% 2.1561 2.2259 1.8765