AJG
Bán 174.13
Chênh lệch Chênh lệch0.37
Mua 174.50

Giao dịch Arthur J Gallagher & Co - biểu đồ giá AJG

Bán 174.13
Chênh lệch Chênh lệch0.37
Mua 174.50
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AJG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 174.13 -3.83 -2.15% 177.96 181.08 174.04
Sep 20, 2022 178.95 -0.19 -0.11% 179.14 180.31 177.17
Sep 19, 2022 181.26 3.30 1.85% 177.96 181.40 177.46
Sep 16, 2022 179.27 -3.57 -1.95% 182.84 183.56 177.92
Sep 15, 2022 184.41 -0.58 -0.31% 184.99 185.66 183.56
Sep 14, 2022 184.91 0.58 0.31% 184.33 186.15 183.70
Sep 13, 2022 184.68 0.46 0.25% 184.22 185.10 183.97
Sep 12, 2022 187.45 -0.39 -0.21% 187.84 189.13 186.60
Sep 9, 2022 188.23 1.03 0.55% 187.20 188.65 186.30
Sep 8, 2022 186.92 1.79 0.97% 185.13 187.31 184.99
Sep 7, 2022 186.32 5.56 3.08% 180.76 186.50 179.42
Sep 6, 2022 180.73 0.37 0.21% 180.36 182.66 179.63
Sep 2, 2022 180.34 -1.85 -1.02% 182.19 184.81 179.32
Sep 1, 2022 181.39 1.01 0.56% 180.38 181.73 179.06
Aug 31, 2022 181.38 -2.04 -1.11% 183.42 184.66 181.31
Aug 30, 2022 182.58 -2.37 -1.28% 184.95 184.95 182.14
Aug 29, 2022 184.86 -0.86 -0.46% 185.72 186.88 184.18
Aug 26, 2022 187.52 -4.12 -2.15% 191.64 192.22 187.50
Aug 25, 2022 190.95 3.07 1.63% 187.88 191.00 186.84
Aug 24, 2022 187.81 1.97 1.06% 185.84 188.10 185.83