AJG
Bán 157.30
Chênh lệch Chênh lệch0.36
Mua 157.66

Giao dịch Arthur J Gallagher & Co - biểu đồ giá AJG

Bán 157.30
Chênh lệch Chênh lệch0.36
Mua 157.66
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AJG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 24, 2022 157.57 0.69 0.44% 156.88 158.09 154.67
May 23, 2022 158.30 2.74 1.76% 155.56 158.77 153.33
May 20, 2022 154.81 -0.79 -0.51% 155.60 156.16 150.30
May 19, 2022 155.14 -0.08 -0.05% 155.22 156.39 152.72
May 18, 2022 156.61 -5.61 -3.46% 162.22 162.78 156.20
May 17, 2022 164.04 1.33 0.82% 162.71 164.55 161.35
May 16, 2022 161.03 0.20 0.12% 160.83 162.40 160.25
May 13, 2022 161.94 3.55 2.24% 158.39 162.50 157.95
May 12, 2022 157.32 0.13 0.08% 157.19 159.24 154.57
May 11, 2022 157.67 0.01 0.01% 157.66 161.08 156.93
May 10, 2022 158.07 -3.18 -1.97% 161.25 162.79 157.55
May 9, 2022 160.06 -2.17 -1.34% 162.23 162.60 159.39
May 6, 2022 164.33 0.92 0.56% 163.41 165.47 161.29
May 5, 2022 164.83 -3.74 -2.22% 168.57 168.98 163.12
May 4, 2022 170.14 5.46 3.32% 164.68 170.42 163.41
May 3, 2022 165.30 -0.61 -0.37% 165.91 169.47 164.80
May 2, 2022 165.60 -5.22 -3.06% 170.82 171.09 162.43
Apr 29, 2022 168.36 -5.52 -3.17% 173.88 175.29 167.98
Apr 28, 2022 178.70 2.69 1.53% 176.01 179.02 174.60
Apr 27, 2022 175.26 2.53 1.46% 172.73 176.60 172.41