ASXC
Bán 0.4847
Chênh lệch Chênh lệch0.0320
Mua 0.5167

Giao dịch Asensus Surgical, Inc. - biểu đồ giá ASXC

Bán 0.4847
Chênh lệch Chênh lệch0.0320
Mua 0.5167
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ASXC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 0.4981 -0.0277 -5.27% 0.5258 0.5259 0.4980
May 25, 2023 0.5032 -0.0325 -6.07% 0.5357 0.5361 0.4907
May 24, 2023 0.5290 -0.0089 -1.65% 0.5379 0.5645 0.5226
May 23, 2023 0.5510 0.0153 2.86% 0.5357 0.5854 0.5357
May 22, 2023 0.5452 -0.0006 -0.11% 0.5458 0.5605 0.4904
May 19, 2023 0.5479 -0.0025 -0.45% 0.5504 0.5689 0.5467
May 18, 2023 0.5499 -0.0122 -2.17% 0.5621 0.5711 0.5498
May 17, 2023 0.5579 -0.0099 -1.74% 0.5678 0.5725 0.5501
May 16, 2023 0.5678 -0.0275 -4.62% 0.5953 0.5977 0.5520
May 15, 2023 0.5877 -0.0030 -0.51% 0.5907 0.6053 0.5877
May 12, 2023 0.5953 -0.0200 -3.25% 0.6153 0.6252 0.5877
May 11, 2023 0.6088 -0.0471 -7.18% 0.6559 0.6699 0.6052
May 10, 2023 0.6469 0.0019 0.29% 0.6450 0.6576 0.6337
May 9, 2023 0.6263 0.0087 1.41% 0.6176 0.6460 0.6108
May 8, 2023 0.6216 -0.0035 -0.56% 0.6251 0.6345 0.6087
May 5, 2023 0.6076 -0.0075 -1.22% 0.6151 0.6211 0.5927
May 4, 2023 0.5911 0.0005 0.08% 0.5906 0.6186 0.5877
May 3, 2023 0.6098 0.0095 1.58% 0.6003 0.6207 0.5877
May 2, 2023 0.5890 -0.0225 -3.68% 0.6115 0.6176 0.5890
May 1, 2023 0.6081 0.0228 3.90% 0.5853 0.6775 0.5853