ASXC
Bán 0.3730
Chênh lệch Chênh lệch0.0385
Mua 0.4115

Giao dịch Asensus Surgical, Inc. - biểu đồ giá ASXC

Bán 0.3730
Chênh lệch Chênh lệch0.0385
Mua 0.4115
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ASXC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 6, 2022 0.3820 -0.0049 -1.27% 0.3869 0.3969 0.3814
Dec 5, 2022 0.3935 0.0036 0.92% 0.3899 0.4112 0.3822
Dec 2, 2022 0.3918 0.0000 0.00% 0.3918 0.4020 0.3821
Dec 1, 2022 0.3934 0.0065 1.68% 0.3869 0.3994 0.3838
Nov 30, 2022 0.3863 -0.0023 -0.59% 0.3886 0.3985 0.3801
Nov 29, 2022 0.3830 -0.0205 -5.08% 0.4035 0.4035 0.3830
Nov 28, 2022 0.3911 -0.0167 -4.10% 0.4078 0.4117 0.3885
Nov 25, 2022 0.4056 -0.0028 -0.69% 0.4084 0.4084 0.3984
Nov 23, 2022 0.4037 -0.0032 -0.79% 0.4069 0.4117 0.3984
Nov 22, 2022 0.4088 0.0017 0.42% 0.4071 0.4184 0.4013
Nov 21, 2022 0.4084 0.0016 0.39% 0.4068 0.4172 0.3989
Nov 18, 2022 0.4084 0.0000 0.00% 0.4084 0.4282 0.4051
Nov 17, 2022 0.4183 -0.0012 -0.29% 0.4195 0.4343 0.4167
Nov 16, 2022 0.4283 -0.0100 -2.28% 0.4383 0.4495 0.4250
Nov 15, 2022 0.4482 0.0115 2.63% 0.4367 0.4682 0.4283
Nov 14, 2022 0.4372 0.0156 3.70% 0.4216 0.4463 0.4184
Nov 11, 2022 0.4247 0.0279 7.03% 0.3968 0.4382 0.3968
Nov 10, 2022 0.4085 0.0017 0.42% 0.4068 0.4165 0.3952
Nov 9, 2022 0.3878 -0.0051 -1.30% 0.3929 0.4007 0.3735
Nov 8, 2022 0.3922 -0.0217 -5.24% 0.4139 0.4156 0.3892