ASMI
Bán 233.22
Chênh lệch Chênh lệch1.01
Mua 234.23

Giao dịch ASM International NV - biểu đồ giá ASMI

Bán 233.22
Chênh lệch Chênh lệch1.01
Mua 234.23
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ASMI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 233.22 0.00 0.00% 233.22 236.57 231.98
Sep 29, 2022 233.22 -5.49 -2.30% 238.71 242.26 231.98
Sep 22, 2022 255.78 -5.31 -2.03% 261.09 261.24 252.89
Sep 21, 2022 264.57 3.95 1.52% 260.62 264.92 255.93
Sep 20, 2022 260.53 -1.99 -0.76% 262.52 264.62 254.59
Sep 19, 2022 262.62 0.90 0.34% 261.72 264.12 254.54
Sep 16, 2022 261.12 -2.65 -1.00% 263.77 265.37 257.98
Sep 15, 2022 263.77 -11.38 -4.14% 275.15 276.40 263.77
Sep 14, 2022 275.15 1.45 0.53% 273.70 280.09 271.50
Sep 13, 2022 274.05 -11.45 -4.01% 285.50 290.17 273.95
Sep 12, 2022 285.28 -2.25 -0.78% 287.53 290.02 283.28
Sep 9, 2022 287.18 11.73 4.26% 275.45 287.38 275.45
Sep 8, 2022 275.40 1.08 0.39% 274.32 276.80 264.62
Sep 7, 2022 272.70 2.89 1.07% 269.81 272.95 265.42
Sep 6, 2022 269.91 -0.45 -0.17% 270.36 274.20 264.57
Sep 5, 2022 270.26 5.14 1.94% 265.12 271.16 264.47
Sep 2, 2022 273.90 12.38 4.73% 261.52 274.70 260.82
Sep 1, 2022 259.88 -7.35 -2.75% 267.23 267.23 258.93
Aug 31, 2022 269.46 -6.01 -2.18% 275.47 285.78 269.46
Aug 30, 2022 270.76 -5.48 -1.98% 276.24 285.23 270.06