0522
Bán 66.0
Chênh lệch Chênh lệch1.3
Mua 67.3

Giao dịch ASM Pacific Technology Limited - biểu đồ giá 0522

Bán 66.0
Chênh lệch Chênh lệch1.3
Mua 67.3
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0522 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 30, 2022 66.0 -0.9 -1.35% 66.9 67.6 65.4
Jun 29, 2022 67.5 -0.1 -0.15% 67.6 68.8 67.0
Jun 28, 2022 68.3 -0.3 -0.44% 68.6 68.7 67.0
Jun 27, 2022 68.7 0.6 0.88% 68.1 69.7 68.1
Jun 24, 2022 67.9 0.9 1.34% 67.0 67.9 66.9
Jun 23, 2022 66.7 0.3 0.45% 66.4 67.4 66.4
Jun 22, 2022 66.6 -0.3 -0.45% 66.9 67.3 66.4
Jun 21, 2022 67.2 1.3 1.97% 65.9 67.2 65.4
Jun 20, 2022 65.8 -0.6 -0.90% 66.4 66.4 65.5
Jun 17, 2022 66.4 1.5 2.31% 64.9 66.6 64.9
Jun 16, 2022 65.8 0.0 0.00% 65.8 66.2 65.2
Jun 15, 2022 66.2 -0.4 -0.60% 66.6 67.0 65.6
Jun 14, 2022 65.4 0.0 0.00% 65.4 66.1 64.0
Jun 13, 2022 66.3 -5.2 -7.27% 71.5 71.7 64.9
Jun 10, 2022 72.1 -0.2 -0.28% 72.3 73.5 71.7
Jun 9, 2022 72.9 0.6 0.83% 72.3 74.8 72.3
Jun 8, 2022 72.7 0.5 0.69% 72.2 73.0 71.8
Jun 7, 2022 71.6 -0.3 -0.42% 71.9 72.4 70.8
Jun 6, 2022 72.2 1.1 1.55% 71.1 72.2 70.7
Jun 2, 2022 70.6 0.2 0.28% 70.4 71.0 69.7