ASML
Bán 421.60
Chênh lệch Chênh lệch0.90
Mua 422.50

Giao dịch ASML Holding N.V. - biểu đồ giá ASML

Bán 421.60
Chênh lệch Chênh lệch0.90
Mua 422.50
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ASML lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 421.60 -1.55 -0.37% 423.15 423.44 421.10
Sep 28, 2022 440.67 14.90 3.50% 425.77 443.04 422.76
Sep 27, 2022 433.14 -5.62 -1.28% 438.76 442.08 425.82
Sep 26, 2022 430.93 -2.97 -0.68% 433.90 440.38 428.76
Sep 23, 2022 435.81 2.71 0.63% 433.10 436.42 426.79
Sep 22, 2022 440.53 -9.95 -2.21% 450.48 451.68 438.74
Sep 21, 2022 454.59 -6.70 -1.45% 461.29 475.40 454.59
Sep 20, 2022 461.68 2.98 0.65% 458.70 466.12 456.86
Sep 19, 2022 470.68 10.75 2.34% 459.93 472.58 459.48
Sep 16, 2022 466.81 5.51 1.19% 461.30 472.01 459.17
Sep 15, 2022 465.25 -6.67 -1.41% 471.92 478.09 462.44
Sep 14, 2022 477.59 1.14 0.24% 476.45 480.93 470.72
Sep 13, 2022 470.65 -12.82 -2.65% 483.47 488.07 469.41
Sep 12, 2022 504.31 -1.99 -0.39% 506.30 510.63 499.11
Sep 9, 2022 500.44 5.45 1.10% 494.99 502.80 494.72
Sep 8, 2022 482.46 18.04 3.88% 464.42 482.66 463.65
Sep 7, 2022 476.15 7.48 1.60% 468.67 480.43 465.16
Sep 6, 2022 468.93 0.48 0.10% 468.45 477.22 461.77
Sep 2, 2022 466.78 -13.02 -2.71% 479.80 486.45 465.73
Sep 1, 2022 469.64 -7.84 -1.64% 477.48 478.88 460.46