4503
Bán 1985.73
Chênh lệch Chênh lệch16.44
Mua 2002.17

Giao dịch Astellas Pharma Inc. - biểu đồ giá 4503

Bán 1985.73
Chênh lệch Chênh lệch16.44
Mua 2002.17
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

4503 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 23, 2022 1985.73 22.02 1.12% 1963.71 1989.51 1961.29
May 20, 2022 1953.26 4.48 0.23% 1948.78 1955.85 1926.36
May 19, 2022 1953.36 -3.88 -0.20% 1957.24 1965.41 1940.71
May 18, 2022 1983.14 26.40 1.35% 1956.74 1990.51 1956.73
May 17, 2022 1951.76 1.40 0.07% 1950.36 1968.30 1931.34
May 16, 2022 1948.18 -26.48 -1.34% 1974.66 1998.58 1936.92
May 13, 2022 1951.67 24.22 1.26% 1927.45 1972.18 1927.45
May 12, 2022 1933.34 9.97 0.52% 1923.37 1938.82 1910.03
May 11, 2022 1949.77 24.90 1.29% 1924.87 1953.86 1921.48
May 10, 2022 1947.28 50.00 2.64% 1897.28 1951.96 1897.28
May 9, 2022 1912.42 -14.53 -0.75% 1926.95 1942.90 1892.38
May 6, 2022 1944.69 -6.08 -0.31% 1950.77 1955.25 1916.90
May 2, 2022 1951.17 26.31 1.37% 1924.86 1959.23 1913.89
Nov 22, 2021 1948.78 32.97 1.72% 1915.81 1952.86 1906.44
Nov 19, 2021 1916.90 -7.47 -0.39% 1924.37 1939.91 1915.91
Nov 18, 2021 1937.02 -0.78 -0.04% 1937.80 1949.38 1925.87
Nov 17, 2021 1950.17 -23.00 -1.17% 1973.17 1976.16 1947.24
Nov 16, 2021 1993.60 17.04 0.86% 1976.56 2005.15 1976.56
Nov 15, 2021 1973.48 -4.18 -0.21% 1977.66 1987.12 1970.29
Nov 12, 2021 1975.17 -19.42 -0.97% 1994.59 2001.07 1968.19