AZN
Bán 66.34
Chênh lệch Chênh lệch0.18
Mua 66.52

Giao dịch AstraZeneca PLC - USD - biểu đồ giá AZN

Bán 66.34
Chênh lệch Chênh lệch0.18
Mua 66.52
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AZN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 16, 2022 66.65 0.22 0.33% 66.43 67.05 66.11
Aug 15, 2022 66.73 -0.49 -0.73% 67.22 67.28 66.39
Aug 12, 2022 66.54 1.88 2.91% 64.66 67.10 64.65
Aug 11, 2022 64.58 -0.36 -0.55% 64.94 64.94 64.18
Aug 10, 2022 66.20 -0.75 -1.12% 66.95 66.98 65.84
Aug 9, 2022 65.80 -0.05 -0.08% 65.85 66.34 65.68
Aug 8, 2022 65.02 -0.63 -0.96% 65.65 65.91 64.69
Aug 5, 2022 65.91 0.08 0.12% 65.83 66.20 65.64
Aug 4, 2022 66.19 0.23 0.35% 65.96 66.20 65.21
Aug 3, 2022 65.23 -0.21 -0.32% 65.44 65.52 64.60
Aug 2, 2022 65.17 -1.39 -2.09% 66.56 66.86 65.12
Aug 1, 2022 65.56 -0.92 -1.38% 66.48 66.79 65.50
Jul 29, 2022 66.12 -0.71 -1.06% 66.83 67.19 65.69
Jul 28, 2022 66.60 -0.13 -0.19% 66.73 67.06 65.80
Jul 27, 2022 67.41 0.41 0.61% 67.00 67.59 66.43
Jul 26, 2022 66.64 0.11 0.17% 66.53 67.21 66.29
Jul 25, 2022 66.07 -0.08 -0.12% 66.15 66.36 65.70
Jul 22, 2022 65.16 0.09 0.14% 65.07 65.65 64.91
Jul 21, 2022 65.26 1.36 2.13% 63.90 65.38 63.82
Jul 20, 2022 65.69 -1.15 -1.72% 66.84 66.88 65.49