ATA
Bán 0.222
Chênh lệch Chênh lệch0.009
Mua 0.231

Giao dịch ATARI - biểu đồ giá ATA

Bán 0.222
Chênh lệch Chênh lệch0.009
Mua 0.231
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ATA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 30, 2022 0.211 0.025 13.44% 0.186 0.228 0.186
Nov 29, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 28, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 25, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 24, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 23, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 22, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 21, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 18, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 17, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 16, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 15, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 14, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 11, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 10, 2022 0.186 -0.001 -0.53% 0.187 0.187 0.186
Nov 9, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.187 0.186
Nov 8, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 7, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 4, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186
Nov 2, 2022 0.186 0.000 0.00% 0.186 0.186 0.186