ATOM/USD
Bán 12.9316
Chênh lệch Chênh lệch0.1598
Mua 13.0914
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ATOM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 12.8819 0.0995 0.78% 12.7824 12.9058 12.6730
Oct 3, 2022 12.7824 0.8654 7.26% 11.9170 12.8729 11.7578
Oct 2, 2022 11.9210 -0.6814 -5.41% 12.6024 12.8142 11.8772
Oct 1, 2022 12.6014 -0.3501 -2.70% 12.9515 13.0113 12.4154
Sep 30, 2022 12.9515 0.2616 2.06% 12.6899 13.1604 12.5337
Sep 29, 2022 12.6939 -0.2158 -1.67% 12.9097 12.9853 12.3487
Sep 28, 2022 12.9117 -0.4944 -3.69% 13.4061 13.4966 12.5486
Sep 27, 2022 13.4061 -0.4188 -3.03% 13.8249 14.6446 13.0818
Sep 26, 2022 13.8269 -0.0587 -0.42% 13.8856 14.8018 13.6697
Sep 25, 2022 13.8865 0.3282 2.42% 13.5583 14.7421 13.5085
Sep 24, 2022 13.5583 -0.4586 -3.27% 14.0169 14.1482 13.4757
Sep 14, 2022 14.2447 0.4497 3.26% 13.7950 14.3313 13.6678
Sep 13, 2022 13.8070 -1.6184 -10.49% 15.4254 16.1000 13.6379
Sep 12, 2022 15.4254 -0.1691 -1.08% 15.5945 16.3934 14.9221
Sep 11, 2022 15.5946 -0.3203 -2.01% 15.9149 16.2053 15.1778
Sep 10, 2022 15.9150 -0.1143 -0.71% 16.0293 16.2958 15.4085
Sep 9, 2022 16.0273 2.2302 16.16% 13.7971 16.9147 13.6667
Sep 8, 2022 13.7981 0.9571 7.45% 12.8410 14.0248 12.5515
Sep 7, 2022 12.8390 1.1320 9.67% 11.7070 13.1544 11.4632
Sep 6, 2022 11.7030 -0.8467 -6.75% 12.5497 12.9008 11.6792