REP/USD
Bán 9.0218
Chênh lệch Chênh lệch0.0863
Mua 9.1081
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REP/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 26, 2022 8.9720 -0.2492 -2.70% 9.2212 9.3707 8.9221
Jun 25, 2022 9.2212 0.3905 4.42% 8.8307 10.4354 8.8216
Jun 24, 2022 8.8407 0.0698 0.80% 8.7709 8.9104 8.4900
Jun 23, 2022 8.7609 0.3206 3.80% 8.4403 8.7808 8.0516
Jun 22, 2022 8.4203 0.4875 6.15% 7.9328 10.2340 7.7825
Jun 21, 2022 7.9926 0.1119 1.42% 7.8807 8.4311 7.6108
Jun 20, 2022 7.8846 0.0009 0.01% 7.8837 7.9045 7.3510
Jun 19, 2022 7.8838 0.2813 3.70% 7.6025 7.8938 6.9647
Jun 18, 2022 7.5526 -0.8378 -9.99% 8.3904 8.5399 6.8623
Jun 17, 2022 8.3804 0.2714 3.35% 8.1090 8.7973 7.8507
Jun 16, 2022 8.0890 1.0033 14.16% 7.0857 10.9393 7.0857
Jun 15, 2022 7.0359 0.5157 7.91% 6.5202 7.0459 5.8171
Jun 14, 2022 6.5195 -0.0253 -0.39% 6.5448 6.7256 5.7871
Jun 13, 2022 6.3957 -1.1559 -15.31% 7.5516 8.0398 6.2354
Jun 12, 2022 7.5509 -0.8354 -9.96% 8.3863 8.7063 7.5310
Jun 11, 2022 8.3863 -0.3481 -3.99% 8.7344 9.8413 8.0572
Jun 10, 2022 8.7246 -0.5745 -6.18% 9.2991 9.5183 8.6395
Jun 9, 2022 9.3191 -0.1893 -1.99% 9.5084 9.6080 9.1795
Jun 8, 2022 9.4686 -0.2231 -2.30% 9.6917 9.6917 9.3128
Jun 7, 2022 9.7117 -0.5353 -5.22% 10.2470 10.2569 9.3208