NDA
Bán 64.05
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 64.45

Giao dịch Aurubis AG - biểu đồ giá NDA

Bán 64.05
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 64.45
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NDA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 30, 2022 64.05 0.24 0.38% 63.81 64.45 62.86
Jun 29, 2022 65.83 -1.12 -1.67% 66.95 67.69 65.63
Jun 28, 2022 68.19 -2.61 -3.69% 70.80 72.32 67.67
Jun 27, 2022 69.36 0.80 1.17% 68.56 71.16 68.09
Jun 24, 2022 67.83 0.52 0.77% 67.31 68.44 66.49
Jun 23, 2022 67.81 -4.17 -5.79% 71.98 72.00 66.67
Jun 22, 2022 73.39 -2.28 -3.01% 75.67 76.15 73.07
Jun 21, 2022 78.30 -0.42 -0.53% 78.72 80.02 78.20
Jun 20, 2022 78.10 1.91 2.51% 76.19 78.66 75.11
Jun 17, 2022 76.41 -1.19 -1.53% 77.60 79.64 75.89
Jun 16, 2022 77.48 -4.93 -5.98% 82.41 82.45 76.71
Jun 15, 2022 82.55 0.91 1.11% 81.64 83.93 79.60
Jun 14, 2022 80.74 -0.22 -0.27% 80.96 82.03 79.82
Jun 13, 2022 81.58 -0.85 -1.03% 82.43 83.37 80.44
Jun 10, 2022 84.05 -3.87 -4.40% 87.92 88.54 83.99
Jun 9, 2022 88.82 -0.92 -1.03% 89.74 91.21 88.78
Jun 8, 2022 90.60 -2.15 -2.32% 92.75 93.27 90.12
Jun 7, 2022 92.87 1.08 1.18% 91.79 93.37 91.27
Jun 6, 2022 92.31 1.02 1.12% 91.29 92.69 90.99
Jun 3, 2022 90.94 -0.59 -0.64% 91.53 92.37 90.74