ADSK
Bán 188.06
Chênh lệch Chênh lệch0.42
Mua 188.48

Giao dịch Autodesk, Inc. - biểu đồ giá ADSK

Bán 188.06
Chênh lệch Chênh lệch0.42
Mua 188.48
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ADSK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 188.06 1.23 0.66% 186.83 188.41 186.48
Sep 28, 2022 190.77 3.97 2.13% 186.80 192.30 186.46
Sep 27, 2022 187.86 3.43 1.86% 184.43 189.24 182.88
Sep 26, 2022 183.68 -0.23 -0.13% 183.91 188.63 183.51
Sep 23, 2022 184.44 -1.44 -0.77% 185.88 186.38 181.51
Sep 22, 2022 186.97 -2.61 -1.38% 189.58 190.95 186.88
Sep 21, 2022 192.19 -4.78 -2.43% 196.97 200.58 191.78
Sep 20, 2022 194.79 -0.85 -0.43% 195.64 197.22 193.27
Sep 19, 2022 196.73 5.14 2.68% 191.59 196.77 191.53
Sep 16, 2022 194.69 -0.59 -0.30% 195.28 196.12 191.70
Sep 15, 2022 201.17 -4.63 -2.25% 205.80 209.58 199.88
Sep 14, 2022 208.29 0.10 0.05% 208.19 210.76 205.85
Sep 13, 2022 208.17 4.22 2.07% 203.95 210.91 203.95
Sep 12, 2022 215.00 2.46 1.16% 212.54 215.13 210.40
Sep 9, 2022 211.53 -0.04 -0.02% 211.57 212.96 209.87
Sep 8, 2022 209.66 6.90 3.40% 202.76 210.08 201.91
Sep 7, 2022 205.96 6.78 3.40% 199.18 206.91 198.02
Sep 6, 2022 198.03 -1.24 -0.62% 199.27 200.56 196.18
Sep 2, 2022 198.54 -5.52 -2.71% 204.06 205.34 197.30
Sep 1, 2022 201.79 1.77 0.88% 200.02 202.04 195.07