AZO
Bán 2096.96
Chênh lệch Chênh lệch12.16
Mua 2109.12

Giao dịch Autozone - biểu đồ giá AZO

Bán 2096.96
Chênh lệch Chênh lệch12.16
Mua 2109.12
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AZO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 2096.96 -24.43 -1.15% 2121.39 2164.73 2090.61
Sep 20, 2022 2128.89 56.14 2.71% 2072.75 2141.02 2072.75
Sep 19, 2022 2091.02 -118.11 -5.35% 2209.13 2213.20 2047.71
Sep 16, 2022 2161.82 42.92 2.03% 2118.90 2173.26 2107.12
Sep 15, 2022 2141.92 11.28 0.53% 2130.64 2150.72 2121.25
Sep 14, 2022 2130.81 -7.14 -0.33% 2137.95 2139.05 2103.11
Sep 13, 2022 2135.99 -40.60 -1.87% 2176.59 2194.06 2128.56
Sep 12, 2022 2217.49 22.92 1.04% 2194.57 2217.55 2194.57
Sep 9, 2022 2194.01 11.64 0.53% 2182.37 2212.06 2172.59
Sep 8, 2022 2188.34 14.39 0.66% 2173.95 2199.51 2159.01
Sep 7, 2022 2190.99 73.48 3.47% 2117.51 2193.81 2111.47
Sep 6, 2022 2128.36 19.56 0.93% 2108.80 2142.53 2108.80
Sep 2, 2022 2117.36 -27.43 -1.28% 2144.79 2157.56 2105.06
Sep 1, 2022 2140.75 43.08 2.05% 2097.67 2142.09 2097.67
Aug 31, 2022 2113.85 -13.76 -0.65% 2127.61 2146.65 2106.58
Aug 30, 2022 2133.94 -24.82 -1.15% 2158.76 2166.03 2125.99
Aug 29, 2022 2164.97 25.17 1.18% 2139.80 2184.70 2134.69
Aug 26, 2022 2159.72 -47.26 -2.14% 2206.98 2230.11 2159.17
Aug 25, 2022 2221.15 38.17 1.75% 2182.98 2222.26 2177.60
Aug 24, 2022 2228.80 -0.93 -0.04% 2229.73 2243.97 2202.57