AVB
Bán 188.66
Chênh lệch Chênh lệch0.62
Mua 189.28

Giao dịch Avalonbay Communities - biểu đồ giá AVB

Bán 188.66
Chênh lệch Chênh lệch0.62
Mua 189.28
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AVB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 188.66 -4.10 -2.13% 192.76 194.72 188.61
Sep 20, 2022 192.58 -3.45 -1.76% 196.03 197.95 190.49
Sep 19, 2022 199.35 0.28 0.14% 199.07 199.78 195.14
Sep 16, 2022 201.70 1.00 0.50% 200.70 201.96 198.10
Sep 15, 2022 201.04 -2.97 -1.46% 204.01 205.17 200.89
Sep 14, 2022 204.80 -1.67 -0.81% 206.47 207.08 202.03
Sep 13, 2022 207.56 -2.08 -0.99% 209.64 211.43 206.87
Sep 12, 2022 213.84 -0.31 -0.14% 214.15 215.77 213.52
Sep 9, 2022 214.14 4.34 2.07% 209.80 215.27 209.80
Sep 8, 2022 211.46 2.89 1.39% 208.57 212.18 208.50
Sep 7, 2022 210.02 5.64 2.76% 204.38 210.31 204.38
Sep 6, 2022 206.83 5.06 2.51% 201.77 207.16 201.77
Sep 2, 2022 202.22 -0.80 -0.39% 203.02 206.79 201.88
Sep 1, 2022 203.61 5.01 2.52% 198.60 203.85 197.25
Aug 31, 2022 200.51 -1.29 -0.64% 201.80 205.22 200.36
Aug 30, 2022 202.75 -2.36 -1.15% 205.11 206.51 201.95
Aug 29, 2022 205.25 -0.95 -0.46% 206.20 207.75 205.19
Aug 26, 2022 209.01 -2.75 -1.30% 211.76 213.23 208.65
Aug 25, 2022 213.13 3.93 1.88% 209.20 213.17 209.20
Aug 24, 2022 209.59 2.61 1.26% 206.98 210.17 206.22