AVB
Bán 206.26
Chênh lệch Chênh lệch0.64
Mua 206.90

Giao dịch Avalonbay Communities - biểu đồ giá AVB

Bán 206.26
Chênh lệch Chênh lệch0.64
Mua 206.90
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AVB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 204.57 1.65 0.81% 202.92 205.31 201.84
May 24, 2022 204.73 4.28 2.14% 200.45 205.21 199.75
May 23, 2022 203.80 2.03 1.01% 201.77 204.29 198.62
May 20, 2022 200.64 0.48 0.24% 200.16 201.26 197.44
May 19, 2022 199.11 0.20 0.10% 198.91 201.50 197.27
May 18, 2022 201.27 -3.56 -1.74% 204.83 208.07 200.37
May 17, 2022 207.54 1.48 0.72% 206.06 207.62 202.46
May 16, 2022 204.56 -0.89 -0.43% 205.45 208.33 204.25
May 13, 2022 206.94 2.40 1.17% 204.54 207.24 202.93
May 12, 2022 203.86 1.17 0.58% 202.69 204.56 201.55
May 11, 2022 203.12 3.24 1.62% 199.88 206.54 199.69
May 10, 2022 199.75 -4.95 -2.42% 204.70 206.01 198.60
May 9, 2022 203.31 -4.93 -2.37% 208.24 210.11 202.03
May 6, 2022 212.07 -1.09 -0.51% 213.16 214.72 208.76
May 5, 2022 216.37 -5.28 -2.38% 221.65 222.74 213.84
May 4, 2022 222.14 -0.02 -0.01% 222.16 222.76 215.22
May 3, 2022 222.06 0.55 0.25% 221.51 223.74 219.09
May 2, 2022 220.93 -6.74 -2.96% 227.67 229.44 216.53
Apr 29, 2022 226.82 -9.84 -4.16% 236.66 238.36 226.52
Apr 28, 2022 239.13 0.87 0.37% 238.26 241.33 235.93