AVAX/BTC
Bán 0.0008624
Chênh lệch Chênh lệch0.0000024
Mua 0.0008648
Bán 0.0008624
Chênh lệch Chênh lệch0.0000024
Mua 0.0008648
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AVAX/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 9, 2023 0.0008581 -0.0000162 -1.85% 0.0008743 0.0008794 0.0008499
Feb 8, 2023 0.0008745 -0.0000206 -2.30% 0.0008951 0.0008997 0.0008642
Feb 7, 2023 0.0008951 0.0000365 4.25% 0.0008586 0.0008997 0.0008571
Feb 6, 2023 0.0008590 -0.0000156 -1.78% 0.0008746 0.0008859 0.0008574
Feb 5, 2023 0.0008746 -0.0000257 -2.85% 0.0009003 0.0009037 0.0008591
Feb 4, 2023 0.0009007 -0.0000092 -1.01% 0.0009099 0.0009184 0.0008952
Feb 3, 2023 0.0009098 0.0000067 0.74% 0.0009031 0.0009267 0.0008891
Feb 2, 2023 0.0009014 0.0000197 2.23% 0.0008817 0.0009561 0.0008817
Feb 1, 2023 0.0008817 0.0000267 3.12% 0.0008550 0.0008859 0.0008140
Jan 31, 2023 0.0008549 -0.0000084 -0.97% 0.0008633 0.0008679 0.0008450
Jan 30, 2023 0.0008632 -0.0000200 -2.26% 0.0008832 0.0009150 0.0008469
Jan 29, 2023 0.0008832 -0.0000075 -0.84% 0.0008907 0.0008957 0.0008678
Jan 28, 2023 0.0008907 -0.0000263 -2.87% 0.0009170 0.0009402 0.0008743
Jan 27, 2023 0.0009172 0.0001320 16.81% 0.0007852 0.0009376 0.0007725
Jan 26, 2023 0.0007850 0.0000140 1.82% 0.0007710 0.0008101 0.0007696
Jan 25, 2023 0.0007708 0.0000205 2.73% 0.0007503 0.0007796 0.0007375
Jan 24, 2023 0.0007502 -0.0000329 -4.20% 0.0007831 0.0008192 0.0007379
Jan 23, 2023 0.0007834 0.0000210 2.75% 0.0007624 0.0007956 0.0007620
Jan 22, 2023 0.0007627 0.0000228 3.08% 0.0007399 0.0007988 0.0007393
Jan 21, 2023 0.0007399 -0.0000306 -3.97% 0.0007705 0.0007759 0.0007396