AVAX/USD
Bán 16.9327
Chênh lệch Chênh lệch0.8385
Mua 17.7712
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AVAX/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 16.8246 0.0892 0.53% 16.7354 16.8549 16.6578
Oct 3, 2022 16.7354 0.6003 3.72% 16.1351 16.8700 15.9566
Oct 2, 2022 16.1348 -0.4203 -2.54% 16.5551 16.7539 16.0696
Oct 1, 2022 16.5552 -0.2287 -1.36% 16.7839 16.8831 16.4770
Sep 30, 2022 16.7846 -0.1487 -0.88% 16.9333 17.3103 16.6096
Sep 29, 2022 16.9332 0.0980 0.58% 16.8352 16.9701 16.4797
Sep 28, 2022 16.8353 -0.0478 -0.28% 16.8831 17.0268 16.3359
Sep 27, 2022 16.8820 -0.2595 -1.51% 17.1415 18.0374 16.6347
Sep 26, 2022 17.1411 0.2313 1.37% 16.9098 17.1647 16.5707
Sep 25, 2022 16.9104 -0.2649 -1.54% 17.1753 17.4419 16.7223
Sep 24, 2022 17.1752 -0.3673 -2.09% 17.5425 17.6660 17.1286
Sep 14, 2022 18.6612 0.2476 1.34% 18.4136 18.8434 18.2892
Sep 13, 2022 18.4137 -2.4528 -11.75% 20.8665 21.2656 18.3087
Sep 12, 2022 20.8667 0.6819 3.38% 20.1848 21.3884 19.5865
Sep 11, 2022 20.1845 0.2167 1.09% 19.9678 20.4459 19.4749
Sep 10, 2022 19.9679 0.0684 0.34% 19.8995 20.6541 19.5685
Sep 9, 2022 19.8989 1.2266 6.57% 18.6723 20.2588 18.6415
Sep 8, 2022 18.6724 0.1336 0.72% 18.5388 18.6969 17.9616
Sep 7, 2022 18.5389 0.7712 4.34% 17.7677 18.8300 17.4129
Sep 6, 2022 17.7677 -1.2118 -6.38% 18.9795 19.9920 17.7272