CAR
Bán 144.84
Chênh lệch Chênh lệch1.14
Mua 145.98

Giao dịch Avis Budget Group, Inc. - biểu đồ giá CAR

Bán 144.84
Chênh lệch Chênh lệch1.14
Mua 145.98
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 144.84 -1.32 -0.90% 146.16 147.75 144.84
Sep 28, 2022 155.47 11.48 7.97% 143.99 158.08 143.99
Sep 27, 2022 144.96 2.44 1.71% 142.52 149.83 140.45
Sep 26, 2022 138.40 1.26 0.92% 137.14 146.95 137.14
Sep 23, 2022 137.87 4.24 3.17% 133.63 138.63 131.32
Sep 22, 2022 138.48 -11.12 -7.43% 149.60 149.61 137.50
Sep 21, 2022 149.82 -0.29 -0.19% 150.11 157.45 149.40
Sep 20, 2022 149.57 -0.54 -0.36% 150.11 154.57 148.58
Sep 19, 2022 153.75 9.51 6.59% 144.24 155.17 143.29
Sep 16, 2022 146.84 -9.54 -6.10% 156.38 156.40 145.65
Sep 15, 2022 161.15 -3.23 -1.96% 164.38 170.57 159.74
Sep 14, 2022 166.42 2.44 1.49% 163.98 166.48 158.11
Sep 13, 2022 164.68 -1.33 -0.80% 166.01 173.26 163.82
Sep 12, 2022 175.23 5.32 3.13% 169.91 175.45 168.05
Sep 9, 2022 167.62 7.96 4.99% 159.66 167.68 159.22
Sep 8, 2022 156.53 2.11 1.37% 154.42 159.58 151.90
Sep 7, 2022 157.05 5.21 3.43% 151.84 158.75 148.63
Sep 6, 2022 154.28 -6.18 -3.85% 160.46 162.03 153.56
Sep 2, 2022 161.26 -6.58 -3.92% 167.84 168.66 160.78
Sep 1, 2022 165.18 1.71 1.05% 163.47 165.19 159.00