AVRO
Bán 0.87
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 0.91

Giao dịch AVROBIO, Inc. - biểu đồ giá AVRO

Bán 0.87
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 0.91
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AVRO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 0.8695 -0.0248 -2.77% 0.8943 0.8987 0.8610
Nov 30, 2022 0.8807 0.0043 0.49% 0.8764 0.8924 0.8499
Nov 29, 2022 0.8599 -0.0270 -3.04% 0.8869 0.8974 0.8299
Nov 28, 2022 0.8596 -0.0403 -4.48% 0.8999 0.9163 0.8499
Nov 25, 2022 0.8821 0.0256 2.99% 0.8565 0.9249 0.8437
Nov 23, 2022 0.8329 -0.0037 -0.44% 0.8366 0.8608 0.8099
Nov 22, 2022 0.8208 -0.0141 -1.69% 0.8349 0.8824 0.8019
Nov 21, 2022 0.8099 0.0331 4.26% 0.7768 0.8499 0.7599
Nov 18, 2022 0.7799 -0.0089 -1.13% 0.7888 0.8049 0.7599
Nov 17, 2022 0.7768 0.0299 4.00% 0.7469 0.7975 0.7071
Nov 16, 2022 0.7347 -0.0132 -1.76% 0.7479 0.7509 0.6999
Nov 15, 2022 0.7306 -0.0443 -5.72% 0.7749 0.7876 0.7148
Nov 14, 2022 0.7480 0.0034 0.46% 0.7446 0.7749 0.7161
Nov 11, 2022 0.7149 0.0546 8.27% 0.6603 0.7438 0.6603
Nov 10, 2022 0.6543 -0.0130 -1.95% 0.6673 0.6673 0.6344
Nov 9, 2022 0.6284 -0.0360 -5.42% 0.6644 0.6762 0.6161
Nov 8, 2022 0.6314 -0.0159 -2.46% 0.6473 0.6649 0.5952
Nov 7, 2022 0.6381 -0.0172 -2.62% 0.6553 0.6553 0.6227
Nov 4, 2022 0.6300 -0.0400 -5.97% 0.6700 0.6700 0.6300
Nov 3, 2022 0.6500 0.0100 1.56% 0.6400 0.6600 0.6400