AVRO
Bán 1.06
Chênh lệch Chênh lệch0.02
Mua 1.08

Giao dịch AVROBIO, Inc. - biểu đồ giá AVRO

Bán 1.06
Chênh lệch Chênh lệch0.02
Mua 1.08
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AVRO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 1.0599 0.0000 0.00% 1.0599 1.0999 1.0299
May 30, 2023 1.0999 -0.0600 -5.17% 1.1599 1.1599 1.0599
May 26, 2023 1.1699 0.0300 2.63% 1.1399 1.1699 1.1099
May 25, 2023 1.1499 -0.1450 -11.20% 1.2949 1.2949 1.1199
May 24, 2023 1.2299 -0.0500 -3.91% 1.2799 1.4099 1.2249
May 23, 2023 1.2849 -0.0250 -1.91% 1.3099 1.3749 1.2249
May 22, 2023 1.2499 -0.1700 -11.97% 1.4199 1.6849 1.1749
May 19, 2023 0.7667 -0.0204 -2.59% 0.7871 0.7905 0.7398
May 18, 2023 0.8166 0.1905 30.43% 0.6261 0.8703 0.6160
May 17, 2023 0.5665 -0.0611 -9.74% 0.6276 0.6276 0.5639
May 16, 2023 0.6364 0.0467 7.92% 0.5897 0.6573 0.5897
May 15, 2023 0.6061 -0.0288 -4.54% 0.6349 0.6349 0.5816
May 12, 2023 0.6321 -0.0451 -6.66% 0.6772 0.6772 0.6025
May 11, 2023 0.6673 -0.0020 -0.30% 0.6693 0.7169 0.6673
May 10, 2023 0.6861 0.0027 0.40% 0.6834 0.7071 0.6231
May 9, 2023 0.6819 -0.0152 -2.18% 0.6971 0.7094 0.6650
May 8, 2023 0.7141 0.0132 1.88% 0.7009 0.7381 0.6851
May 5, 2023 0.7199 0.0613 9.31% 0.6586 0.7398 0.6573
May 4, 2023 0.6646 0.0173 2.67% 0.6473 0.6830 0.6199
May 3, 2023 0.6835 0.0352 5.43% 0.6483 0.7215 0.6404