AXS
Bán 57.61
Chênh lệch Chênh lệch0.35
Mua 57.96

Giao dịch AXIS Capital Holdings Limited - biểu đồ giá AXS

Bán 57.61
Chênh lệch Chênh lệch0.35
Mua 57.96
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AXS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 56.61 1.39 2.52% 55.22 57.06 55.22
May 24, 2022 56.02 0.43 0.77% 55.59 56.18 54.69
May 23, 2022 56.35 1.09 1.97% 55.26 56.68 55.26
May 20, 2022 55.13 -0.60 -1.08% 55.73 56.15 54.11
May 19, 2022 55.75 0.22 0.40% 55.53 56.38 54.75
May 18, 2022 56.44 -1.46 -2.52% 57.90 58.07 56.15
May 17, 2022 58.23 1.49 2.63% 56.74 58.33 56.74
May 16, 2022 56.41 1.49 2.71% 54.92 56.71 54.70
May 13, 2022 55.07 0.43 0.79% 54.64 55.47 54.46
May 12, 2022 54.57 -0.35 -0.64% 54.92 55.48 53.99
May 11, 2022 55.26 1.16 2.14% 54.10 56.16 54.10
May 10, 2022 54.42 -2.32 -4.09% 56.74 57.22 53.48
May 9, 2022 56.84 -2.33 -3.94% 59.17 59.81 55.50
May 6, 2022 59.83 0.35 0.59% 59.48 60.15 59.17
May 5, 2022 59.88 0.36 0.60% 59.52 60.28 59.29
May 4, 2022 60.40 2.98 5.19% 57.42 60.52 57.37
May 3, 2022 58.08 1.30 2.29% 56.78 58.19 56.65
May 2, 2022 56.81 -0.13 -0.23% 56.94 57.88 55.98
Apr 29, 2022 57.15 -0.81 -1.40% 57.96 58.75 56.98
Apr 28, 2022 57.80 1.63 2.90% 56.17 59.18 55.33