AXS
Bán 52.06
Chênh lệch Chênh lệch0.31
Mua 52.37

Giao dịch AXIS Capital Holdings Limited - biểu đồ giá AXS

Bán 52.06
Chênh lệch Chênh lệch0.31
Mua 52.37
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AXS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 52.06 -0.82 -1.55% 52.88 53.34 51.96
Sep 20, 2022 52.92 -1.00 -1.85% 53.92 54.18 52.44
Sep 19, 2022 54.45 1.80 3.42% 52.65 54.47 52.65
Sep 16, 2022 53.29 0.22 0.41% 53.07 53.45 52.76
Sep 15, 2022 53.86 1.01 1.91% 52.85 54.29 52.71
Sep 14, 2022 53.25 -0.10 -0.19% 53.35 53.59 52.65
Sep 13, 2022 53.58 0.51 0.96% 53.07 54.50 52.79
Sep 12, 2022 54.21 0.73 1.36% 53.48 54.89 53.48
Sep 9, 2022 54.12 -0.37 -0.68% 54.49 54.70 53.93
Sep 8, 2022 54.69 1.26 2.36% 53.43 54.76 53.37
Sep 7, 2022 54.09 1.74 3.32% 52.35 54.28 52.35
Sep 6, 2022 52.91 -0.25 -0.47% 53.16 53.72 52.72
Sep 2, 2022 53.41 0.06 0.11% 53.35 54.91 53.20
Sep 1, 2022 53.62 1.49 2.86% 52.13 53.71 52.13
Aug 31, 2022 52.96 0.36 0.68% 52.60 53.53 52.60
Aug 30, 2022 52.81 -0.42 -0.79% 53.23 53.35 52.60
Aug 29, 2022 53.41 0.61 1.16% 52.80 53.70 52.35
Aug 26, 2022 53.63 -0.28 -0.52% 53.91 54.06 53.32
Aug 25, 2022 54.13 1.26 2.38% 52.87 54.38 52.83
Aug 24, 2022 53.34 0.72 1.37% 52.62 53.46 52.44