AXON
Bán 119.82
Chênh lệch Chênh lệch0.36
Mua 120.18

Giao dịch Axon Enterprise, Inc. - biểu đồ giá AXON

Bán 119.82
Chênh lệch Chênh lệch0.36
Mua 120.18
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AXON lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 14, 2022 119.82 1.28 1.08% 118.54 120.00 115.91
Sep 13, 2022 118.57 -0.71 -0.60% 119.28 120.22 117.83
Sep 12, 2022 124.58 0.17 0.14% 124.41 124.83 122.37
Sep 9, 2022 123.99 1.36 1.11% 122.63 124.99 122.63
Sep 8, 2022 122.61 1.31 1.08% 121.30 124.27 121.22
Sep 7, 2022 123.55 6.66 5.70% 116.89 124.04 116.89
Sep 6, 2022 117.60 2.71 2.36% 114.89 117.75 114.43
Sep 2, 2022 115.66 0.75 0.65% 114.91 116.75 113.23
Sep 1, 2022 114.79 -0.12 -0.10% 114.91 115.18 111.67
Aug 31, 2022 116.48 -1.15 -0.98% 117.63 119.45 115.40
Aug 30, 2022 117.62 -3.48 -2.87% 121.10 122.03 116.84
Aug 29, 2022 120.36 0.23 0.19% 120.13 121.82 118.39
Aug 26, 2022 121.96 -4.93 -3.89% 126.89 127.16 121.91
Aug 25, 2022 127.45 3.37 2.72% 124.08 127.57 123.41
Aug 24, 2022 123.26 1.57 1.29% 121.69 125.00 121.39
Aug 23, 2022 121.70 -4.71 -3.73% 126.41 128.92 121.60
Aug 22, 2022 128.02 1.14 0.90% 126.88 129.53 125.88
Aug 19, 2022 130.57 0.17 0.13% 130.40 131.42 129.13
Aug 18, 2022 132.02 1.14 0.87% 130.88 132.04 129.88
Aug 17, 2022 130.39 -0.43 -0.33% 130.82 131.64 128.88