BIDU
Bán 134.92
Chênh lệch Chênh lệch0.21
Mua 135.13

Giao dịch Baidu, Inc. - biểu đồ giá BIDU

Bán 134.92
Chênh lệch Chênh lệch0.21
Mua 135.13
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BIDU lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 130.33 7.66 6.24% 122.67 132.79 122.67
May 31, 2023 121.95 0.08 0.07% 121.87 123.15 119.48
May 30, 2023 123.80 -2.85 -2.25% 126.65 127.69 121.35
May 26, 2023 125.64 7.25 6.12% 118.39 126.29 118.39
May 25, 2023 118.47 -0.48 -0.40% 118.95 120.55 117.66
May 24, 2023 120.39 -0.77 -0.64% 121.16 121.20 118.15
May 23, 2023 121.46 -3.00 -2.41% 124.46 124.71 121.10
May 22, 2023 125.95 -1.01 -0.80% 126.96 129.24 125.80
May 19, 2023 123.55 0.70 0.57% 122.85 125.83 122.85
May 18, 2023 124.86 -3.45 -2.69% 128.31 129.37 123.95
May 17, 2023 129.20 2.60 2.05% 126.60 130.84 126.60
May 16, 2023 131.70 4.26 3.34% 127.44 134.40 124.15
May 15, 2023 126.95 3.91 3.18% 123.04 128.85 122.16
May 12, 2023 119.45 -1.88 -1.55% 121.33 122.35 119.45
May 11, 2023 124.20 5.70 4.81% 118.50 125.34 118.50
May 10, 2023 118.20 0.93 0.79% 117.27 120.22 116.64
May 9, 2023 118.95 1.46 1.24% 117.49 120.24 116.71
May 8, 2023 122.44 -1.16 -0.94% 123.60 125.26 120.45
May 5, 2023 123.55 1.52 1.25% 122.03 124.25 121.20
May 4, 2023 121.38 4.72 4.05% 116.66 121.97 116.64