BAL/USD
Bán 5.0819
Chênh lệch Chênh lệch0.1562
Mua 5.2381
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAL/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 4.9336 -0.1187 -2.35% 5.0523 5.1315 4.8644
Jun 27, 2022 5.0622 -0.0594 -1.16% 5.1216 5.3786 4.9435
Jun 26, 2022 5.1117 -0.3558 -6.51% 5.4675 5.5962 5.0918
Jun 25, 2022 5.4676 -0.0494 -0.90% 5.5170 5.6259 5.2401
Jun 24, 2022 5.5071 0.8108 17.26% 4.6963 6.0509 4.6963
Jun 23, 2022 4.6963 0.3461 7.96% 4.3502 4.7854 4.3403
Jun 22, 2022 4.3602 -0.2175 -4.75% 4.5777 4.5975 4.3107
Jun 21, 2022 4.5678 0.1385 3.13% 4.4293 4.8052 4.3601
Jun 20, 2022 4.4393 0.1087 2.51% 4.3306 4.5876 4.0833
Jun 19, 2022 4.3107 0.4152 10.66% 3.8955 4.3899 3.6779
Jun 18, 2022 3.8756 -0.3560 -8.41% 4.2316 4.3108 3.5493
Jun 17, 2022 4.2415 0.1186 2.88% 4.1229 4.3801 4.0833
Jun 16, 2022 4.1228 -0.7021 -14.55% 4.8249 4.8843 4.0437
Jun 15, 2022 4.8149 0.1977 4.28% 4.6172 4.9732 4.0338
Jun 14, 2022 4.6272 -0.2175 -4.49% 4.8447 4.9337 4.2415
Jun 13, 2022 4.7457 -1.1073 -18.92% 5.8530 5.8730 4.6369
Jun 12, 2022 5.8630 -0.2769 -4.51% 6.1399 6.2585 5.6058
Jun 11, 2022 6.1399 -0.8602 -12.29% 7.0001 7.2178 6.0409
Jun 10, 2022 7.0100 -0.3857 -5.22% 7.3957 7.8802 6.9209
Jun 9, 2022 7.3760 -0.1976 -2.61% 7.5736 8.2164 7.2770