BAL/BTC
Bán 0.000251
Chênh lệch Chênh lệch0.000003
Mua 0.000254
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAL/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.000250 0.000005 2.04% 0.000245 0.000250 0.000245
Jun 26, 2022 0.000244 -0.000012 -4.69% 0.000256 0.000262 0.000244
Jun 25, 2022 0.000256 -0.000006 -2.29% 0.000262 0.000266 0.000249
Jun 24, 2022 0.000261 0.000037 16.52% 0.000224 0.000289 0.000224
Jun 23, 2022 0.000224 0.000005 2.28% 0.000219 0.000231 0.000218
Jun 22, 2022 0.000219 -0.000003 -1.35% 0.000222 0.000224 0.000215
Jun 21, 2022 0.000222 0.000005 2.30% 0.000217 0.000225 0.000214
Jun 20, 2022 0.000217 0.000005 2.36% 0.000212 0.000224 0.000208
Jun 19, 2022 0.000211 0.000006 2.93% 0.000205 0.000216 0.000202
Jun 18, 2022 0.000205 -0.000003 -1.44% 0.000208 0.000211 0.000199
Jun 17, 2022 0.000208 0.000005 2.46% 0.000203 0.000211 0.000202
Jun 16, 2022 0.000203 -0.000012 -5.58% 0.000215 0.000216 0.000200
Jun 15, 2022 0.000214 0.000005 2.39% 0.000209 0.000226 0.000199
Jun 14, 2022 0.000210 -0.000007 -3.23% 0.000217 0.000221 0.000201
Jun 13, 2022 0.000214 -0.000007 -3.17% 0.000221 0.000223 0.000204
Jun 12, 2022 0.000222 0.000005 2.30% 0.000217 0.000225 0.000206
Jun 11, 2022 0.000217 -0.000025 -10.33% 0.000242 0.000247 0.000215
Jun 10, 2022 0.000242 -0.000005 -2.02% 0.000247 0.000264 0.000240
Jun 9, 2022 0.000246 -0.000006 -2.38% 0.000252 0.000273 0.000244
Jun 8, 2022 0.000252 0.000022 9.57% 0.000230 0.000266 0.000230