BAL/USDT
Bán 4.6616
Chênh lệch Chênh lệch0.0566
Mua 4.7182
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAL/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 4.7966 -0.3149 -6.16% 5.1115 5.2310 4.7966
Jun 27, 2022 5.1215 -0.0600 -1.16% 5.1815 5.4432 5.0010
Jun 26, 2022 5.1715 -0.3612 -6.53% 5.5327 5.6628 5.1510
Jun 25, 2022 5.5327 -0.0512 -0.92% 5.5839 5.6939 5.3031
Jun 24, 2022 5.5739 0.8206 17.26% 4.7533 6.1242 4.7528
Jun 23, 2022 4.7533 0.3594 8.18% 4.3939 4.8433 4.3939
Jun 22, 2022 4.4139 -0.2198 -4.74% 4.6337 4.6646 4.3639
Jun 21, 2022 4.6236 0.1287 2.86% 4.4949 4.8543 4.4126
Jun 20, 2022 4.4926 0.1196 2.73% 4.3730 4.6432 4.1328
Jun 19, 2022 4.3630 0.4238 10.76% 3.9392 4.4426 3.7196
Jun 18, 2022 3.9243 -0.3595 -8.39% 4.2838 4.3648 3.5939
Jun 17, 2022 4.2938 0.1188 2.85% 4.1750 4.4357 4.1349
Jun 16, 2022 4.1750 -0.7084 -14.51% 4.8834 4.9444 4.0949
Jun 15, 2022 4.8839 0.2021 4.32% 4.6818 5.0325 4.0844
Jun 14, 2022 4.6823 -0.2162 -4.41% 4.8985 4.9810 4.3278
Jun 13, 2022 4.7980 -1.1131 -18.83% 5.9111 5.9400 4.6815
Jun 12, 2022 5.9211 -0.2901 -4.67% 6.2112 6.3211 5.6620
Jun 11, 2022 6.2112 -0.8709 -12.30% 7.0821 7.3029 6.1112
Jun 10, 2022 7.0921 -0.3931 -5.25% 7.4852 7.9763 7.0028
Jun 9, 2022 7.4652 -0.2001 -2.61% 7.6653 8.3158 7.3651