BGN
Bán 31.89
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 32.08

Giao dịch Banca Generali SPA - biểu đồ giá BGN

Bán 31.89
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 32.08
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BGN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 25, 2022 32.08 0.02 0.06% 32.06 32.27 31.66
Nov 24, 2022 31.98 -1.91 -5.64% 33.89 34.02 31.01
Nov 23, 2022 33.80 0.56 1.68% 33.24 33.93 33.12
Nov 22, 2022 33.51 0.37 1.12% 33.14 33.67 32.90
Nov 21, 2022 33.14 -0.02 -0.06% 33.16 33.27 32.86
Nov 18, 2022 33.35 0.04 0.12% 33.31 33.65 33.11
Nov 17, 2022 33.17 -0.19 -0.57% 33.36 33.56 32.97
Nov 16, 2022 33.30 -0.09 -0.27% 33.39 33.41 32.76
Nov 15, 2022 33.47 0.31 0.93% 33.16 33.50 32.59
Nov 14, 2022 33.05 -0.28 -0.84% 33.33 33.47 32.99
Nov 11, 2022 33.14 -0.26 -0.78% 33.40 33.72 33.08
Nov 10, 2022 33.15 1.61 5.10% 31.54 33.20 31.50
Nov 9, 2022 31.72 0.05 0.16% 31.67 31.96 31.31
Nov 8, 2022 31.70 -0.36 -1.12% 32.06 32.06 31.32
Nov 7, 2022 32.10 1.09 3.51% 31.01 32.25 31.01
Nov 4, 2022 30.82 0.73 2.43% 30.09 31.04 29.92
Nov 3, 2022 30.21 -0.22 -0.72% 30.43 30.49 30.05
Nov 2, 2022 30.52 0.11 0.36% 30.41 30.63 30.12
Nov 1, 2022 30.20 -0.25 -0.82% 30.45 30.86 30.16
Oct 31, 2022 30.27 -0.66 -2.13% 30.93 30.93 30.12